· Watykan ·

26 września 2020

Siostry

Siostry, więź siostrzana, siostrzeństwo. Oznaczają jedność, wspólnotę, wzajemność między kobietami. Ostatni termin – siostrzeństwo – jest pojęciem stosunkowo nowym. Niektórzy łączą je, z krytycyzmem, z aspektami feminizmu, których nie podzielają. My natomiast mamy nadzieję, że pobudzi ono do refleksji i sprawi – co jest jednym z celów dodatku «Kobiety Kościół Świat» – że na kwestie dotyczące Kościoła i świata będziemy patrzeć oczami kobiet, z ich perspektywy. Czego często brakuje w myśleniu o Kościele i w myśleniu Kościoła.

PDF