· Watykan ·

Jednakowa godność

Copertina.JPG
26 września 2020
Siostry, więź siostrzana, siostrzeństwo. Oznaczają jedność, wspólnotę, wzajemność między kobietami. Ostatni termin – siostrzeństwo – jest pojęciem stosunkowo nowym. Niektórzy łączą je, z krytycyzmem, z aspektami feminizmu, których nie podzielają. My natomiast mamy nadzieję, że pobudzi ono do refleksji i sprawi – co jest jednym z celów dodatku «Kobiety Kościół Świat» – że na kwestie dotyczące Kościoła i świata będziemy patrzeć oczami kobiet, z ich perspektywy. Czego często brakuje w myśleniu o Kościele i w myśleniu Kościoła. Wzajemność zawarta w terminie ‘siostrzeństwo’ przypomina o kluczowych kwestiach eklezjologii posoborowej. Konstytucja Lumen gentium odnawia obraz Kościoła jako ludu Bożego, w którym wszyscy chrześcijanie mają, jako ochrzczeni, jednakową godność. Każdy ma udział w ...

Ta treść jest zarezerwowana dla Prenumeratorów

paywall-offer
Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku,
dostęp online do «L’Osservatore Romano» we wszystkich wersjach językowych jest zarezerwowany dla Prenumeratorów.