· Watykan ·

Historia Kościoła i społeczeństwa na stronach gazety papieskiej

Ten cenny serwis archiwum pisma pozwala badaczom, historykom, dziennikarzom i zwykłym czytelnikom prześledzić historię Kościoła i społeczeństwa od 1861 r. do dnia dzisiejszego na podstawie dokumentów, refleksji, wypowiedzi zamieszczonych w «L'Osservatore Romano».

Kompletne zbiory wydań drukowanych dziennika, tygodników w języku włoskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim oraz miesięcznika w języku polskim są dostępne w naszym biurze, choć chwilowo korzystanie z nich przez osoby z zewnątrz jest zawieszone.


Archivio de L'Osservatore Romano
00120 Città del Vaticano

faks (+39)06.69883675 lub (+39)06.69899520

e-mail:  archivio.or@spc.va


Nasze archiwum posiada także kompletny zbiór cd-rom zawierający roczniki wydania codziennego od 1861 r. do dziś, a także wydania angielskiego od momentu jego powstania w 1968 r. Posiadamy też roczniki wydania polskiego na cd-rom począwszy od 1999 r.

Na mikrofilmach zachowane są także roczniki 1849-1850 «L'Osservatore», którego redaktorem naczelnym był opat Francesco Battelli, oraz rocznik 1849 «Il Costituzionale Romano», dwóch gazet, z których wywodzi się obecne «L'Osservatore Romano».

Cd-rom pozwalają powielać pojedyncze strony bądź całe wydania w formie kserokopii bądź plików, które można wysyłać drogą elektroniczną.

Począwszy od r. 1996 można też zamawiać pliki zawierające poszczególne artykuły bądź całe wydania.

Powielanie i wyszukiwanie materiałów archiwalnych jest odpłatne, a koszt ustala się po otrzymaniu zamówienia.

Dostępne są również drukowane egzemplarze gazety z ostatnich pięciu lat i można je zamawiać pisząc bezpośrednio na adres  info.or@spc.va