· Watykan ·

.

Nie będziemy opowiadać w tym numerze czasopisma, kim są zakonnice dzisiaj. Nie byłybyśmy w stanie tego zrobić. Zakonnice stanowią trzy czwarte Kościoła i są jego strukturą nośną, duszą. Rozsiane są na pięciu kontynentach, pełnią najrozmaitsze funkcje. Cel  tego numeru jest bardziej zawężony, ... PDF
28 listopada 2020

Pobożność kobiet

Pobożność ludowa jest językiem złożonym ze znaków zewnętrznych i wspólnych zwyczajów, poprzez które lud wyraża swoją religijność. Pielgrzymki do miejsc świętych, odwiedzanie sanktuariów, lokalne otaczanie nabożeństwem Najświętszej Maryi Panny i świętych, zwyczaj całowania i dotykania świętych ... PDF
24 października 2020

O co Afrykanki proszą Kościół

Zazwyczaj świat nie-Afrykanów dzieli się na dwie kategorie: na tych, którzy nigdy nie byli w Afryce, i na tych, którzy mieszkali tam przynajmniej przez pewien czas. Pierwsi mogą mieć tylko uprzedzenia i na ogół jest to nieuniknione – na temat tego, czego nie znamy, jesteśmy bowiem w stanie tworzyć ... PDF
26 września 2020

Siostry

Siostry, więź siostrzana, siostrzeństwo. Oznaczają jedność, wspólnotę, wzajemność między kobietami. Ostatni termin – siostrzeństwo – jest pojęciem stosunkowo nowym. Niektórzy łączą je, z krytycyzmem, z aspektami feminizmu, których nie podzielają. My natomiast mamy nadzieję, że pobudzi ono do ... PDF
29 sierpnia 2020

Europa patronek

Fundamentami nowej Europy nie będą mogły być tylko gospodarka, finanse, porozumienia polityczne, dyplomacja.  Potrzebuje ona wartości zbiorowych i, choć może się to wydawać dziwne, zgodnych uczuć, które będą ją prowadziły, nadawały jej kierunek, interpretowały jej głębokiego ducha i wskazywały ... PDF
27 czerwca 2020

Egzystencje na pograniczu

Pogranicze to wąski pas terytorium przy granicy między dwoma państwami, oficjalne wytyczone miejsce, gdzie można ją przekraczać, wyposażone w system obronny. Na przestrzeni dziejów, zwłaszcza w przypadku Ameryki, granica oznaczała również region słabo zamieszkały, stykający się z ziemiami jeszcze ... PDF
Macierzyństwo wywołuje eksplozję neuronalną i wyposaża mózg w nowe zdolności. Wydaje się, że matka natura przygotowuje biologicznie matki, by mogły reagować w obliczu zagrożeń i chronić życie. Na przykład mysz matka potrafi lepiej stawiać czoło niebezpieczeństwom, radzić sobie ze stresem i znajdować ... PDF
We wrześniu 2013 r. Papież Franciszek skierował do Kościoła apel o otoczenie opieką każdej osoby, która która cierpi fizycznie bądź psychicznie: «Widzę wyraźnie, iż rzeczą, której Kościół dzisiaj potrzebuje najbardziej, jest umiejętność opatrywania ran i ogrzewania serc wiernych, bliskości, bycia ... PDF
28 marca 2020

Męczennice

Ten numer miesięcznika «kobiety kościół świat» jest poświęcony męczennicom, kobietom, które dając skrajne świadectwo wiary, nie ulegając tym, którzy żądali od nich wyrzeczenia się wiary lub zaniechania obowiązków chrześcijańskich, oddają życie. Jest ich wiele. PDF
Władza, autorytet i wiarygodność to słowa, które często się pojawiają, kiedy kobiety zastanawiają się i dyskutują na temat funkcji, które pełnią - lub chciałyby pełnić - na polu działalności społecznej, administracyjnej, politycznej i kościelnej. A to, że kobiety domagają się takiej samej władzy, ... PDF