· Watykan ·

Nie będziemy opowiadać w tym numerze czasopisma, kim są zakonnice dzisiaj. Nie byłybyśmy w stanie tego zrobić. Zakonnice stanowią trzy czwarte Kościoła i są jego strukturą nośną, duszą. Rozsiane są na pięciu kontynentach, pełnią najrozmaitsze funkcje. Cel  tego numeru jest bardziej zawężony, ... PDF
28 listopada 2020

Pobożność kobiet

Pobożność ludowa jest językiem złożonym ze znaków zewnętrznych i wspólnych zwyczajów, poprzez które lud wyraża swoją religijność. Pielgrzymki do miejsc świętych, odwiedzanie sanktuariów, lokalne otaczanie nabożeństwem Najświętszej Maryi Panny i świętych, zwyczaj całowania i dotykania świętych ... PDF
24 października 2020

O co Afrykanki proszą Kościół

Zazwyczaj świat nie-Afrykanów dzieli się na dwie kategorie: na tych, którzy nigdy nie byli w Afryce, i na tych, którzy mieszkali tam przynajmniej przez pewien czas. Pierwsi mogą mieć tylko uprzedzenia i na ogół jest to nieuniknione – na temat tego, czego nie znamy, jesteśmy bowiem w stanie tworzyć ... PDF
26 września 2020

Siostry

Siostry, więź siostrzana, siostrzeństwo. Oznaczają jedność, wspólnotę, wzajemność między kobietami. Ostatni termin – siostrzeństwo – jest pojęciem stosunkowo nowym. Niektórzy łączą je, z krytycyzmem, z aspektami feminizmu, których nie podzielają. My natomiast mamy nadzieję, że pobudzi ono do ... PDF
29 sierpnia 2020

Europa patronek

Fundamentami nowej Europy nie będą mogły być tylko gospodarka, finanse, porozumienia polityczne, dyplomacja.  Potrzebuje ona wartości zbiorowych i, choć może się to wydawać dziwne, zgodnych uczuć, które będą ją prowadziły, nadawały jej kierunek, interpretowały jej głębokiego ducha i wskazywały ... PDF
27 czerwca 2020

Egzystencje na pograniczu

Pogranicze to wąski pas terytorium przy granicy między dwoma państwami, oficjalne wytyczone miejsce, gdzie można ją przekraczać, wyposażone w system obronny. Na przestrzeni dziejów, zwłaszcza w przypadku Ameryki, granica oznaczała również region słabo zamieszkały, stykający się z ziemiami jeszcze ... PDF