· Watykan ·

27 czerwca 2020

Egzystencje na pograniczu

Pogranicze to wąski pas terytorium przy granicy między dwoma państwami, oficjalne wytyczone miejsce, gdzie można ją przekraczać, wyposażone w system obronny. Na przestrzeni dziejów, zwłaszcza w przypadku Ameryki, granica oznaczała również region słabo zamieszkały, stykający się z ziemiami jeszcze nie znanymi i dlatego postrzegana również jako punkt wyjścia dla ekspansji i kolonizacji. Stąd wyrażenia «duch pogranicza» i «nowa granica». Kiedy mówimy o granicy w sensie przenośnym, nie odchodzimy daleko od znaczenia dosłownego.

PDF