· Watykan ·

Na progu

donne.jpg
27 czerwca 2020
Pogranicze to wąski pas terytorium przy granicy między dwoma państwami, oficjalne wytyczone miejsce, gdzie można ją przekraczać, wyposażone w system obronny. Na przestrzeni dziejów, zwłaszcza w przypadku Ameryki, granica oznaczała również region słabo zamieszkały, stykający się z ziemiami jeszcze nie znanymi i dlatego postrzegana również jako punkt wyjścia dla ekspansji i kolonizacji. Stąd wyrażenia «duch pogranicza» i «nowa granica». Kiedy mówimy o granicy w sensie przenośnym, nie odchodzimy daleko od znaczenia dosłownego. Wyobrażamy sobie bowiem linię wyraźnie oddzielającą różne środowiska, sytuacje, idee i dyscypliny. Niektórzy pojmują tę linię jako granicę, która jest trwała, nieprzekraczalna i której należy bronić. Inni widzą ją jako obrzeże, które ...

Ta treść jest zarezerwowana dla Prenumeratorów

paywall-offer
Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku,
dostęp online do «L’Osservatore Romano» we wszystkich wersjach językowych jest zarezerwowany dla Prenumeratorów.