· Watykan ·

Papież stawia na dzieci

10 czerwca 2024

Jezus powiedział: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” (Mk 10,14) – te słowa najlepiej obrazują najważniejsze wydarzenia minionego miesiąca. Po raz pierwszy obchodziliśmy Światowe Dni Dzieci. Papież Franciszek zaprosił dzieci z całego świata do Rzymu. Spotkał się z nimi na Stadionie Olimpijskim w sobotę 25 maja, gdzie m.in. odpowiadał na pytania: „Czy pokój zawsze jest możliwy? Co dzieci mogą zrobić, żeby uczynić świat lepszym? Dlaczego niektórzy ludzie nie mają ani domu, ani pracy? Jak czuł się Papież, gdy jego drużyna zdobyła mistrzostwo świata?” Odpowiedzi Franciszka na te i inne pytania znajdziemy w tym numerze „L’Osservatore Romano”.

W niedzielę podczas homilii Papież prowadził dialog w dziećmi. Wyjaśniał dzieciom w prosty sposób jedną z najważniejszych i najtrudniejszych prawd wiary – tajemnicę Trójcy Przenajświętszej.

Ojciec Święty często dzielił się swoim doświadczeniem spotkania z dziećmi z Ukrainy. „Niedawno – mówił Franciszek – spotkałem chłopców i dziewczynki, którzy doznali poparzeń, stracili na wojnie nogi. Wojna zawsze jest okrucieństwem”. Z głębokim przejęciem mówił o dzieciach, które straciły uśmiech. „Módlmy się za ukraińskie dzieci” – podkreślał Papież na audiencji 29 maja. Ojciec Święty prosił też, by nie zapominać o Palestynie, Izraelu, Mjanmie i innych krajach, w których trwa wojna.

Artykuły dotyczące działalności Papieża i Kościoła powszechnego w „L’Osservatore Romano” uzupełniamy ważnym głosem dotyczącym Kościoła w Polsce. Bp Artur Miziński, na zakończenie swojej 10–letniej posługi Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski, podsumowuje najważniejsze wyzwania i radości ostatnich lat Kościoła w Polsce.

W ramach przygotowania do Roku Świętego, jakim jest Jubileusz Zwyczajny Roku 2025 ogłoszony 9 maja 2024 r. przez Ojca Świętego Franciszka bullą Spes non confudit, prezentujemy historie Jubileuszy w Kościele, począwszy do czasów Papieża Bonifacego VIII, a więc od 1300 roku. Ponadto pielgrzymów przybywających do Rzymu zainteresuje artykuł ks. Waldemara Turka, pracującego ponad 30 lat w Stolicy Apostolskiej, na temat poloników w Watykanie. 

Po części publicystycznej następuje podsumowanie miesiąca Papieża Franciszka, które pozwala śledzić na bieżąco nauczanie papieskie. Wypowiedzi papieskie i artykuły ilustrujemy zdjęciami, pragnąc w ten sposób oddać klimat wydarzeń. W trzeciej części znajdują się najnowsze dokumenty i wypowiedzi papieskie oraz dokumenty Stolicy Apostolskiej.

„L’Osservatore Romano” przekazuje głos Papieża i Stolicy Apostolskiej w języku polskim do wszystkich, którzy tym językiem się posługują. Chcemy nie tylko być ważnym i oficjalnym źródłem informacji, ale pomagać jednoczyć we wspólnocie Kościoła powszechnego, zgodnie z misją, którą nam powierzył św. Jan Paweł II, gdy zainicjował polskie wydanie pisma, oraz zgodnie z wezwaniem Papieża Franciszka do budowania mostów poprzez posługę mediów. Wszystkim Czytelnikom życzę owocnej lektury.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik