· Watykan ·

Kard. Comastri w 10. rocznicę kanonizacji: Za co kochamy św. Jana Pawła ii ?

 Kard. Comastri w 10. rocznicę kanonizacji: Za co kochamy  św. Jana Pawła  ii ?  POL-004
28 maja 2024

Odważny w epoce lęku, wołał o pokój, mając doświadczenie wojny, wspierał rodziny jako najcenniejszy skarb ludzkości, bronił godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, przyjaciel młodzieży i człowiek głęboko maryjny – to cechy św. Jana Pawła II, na które zwrócił uwagę kard. Angelo Comastri w homilii podczas Mszy św. celebrowanej 27 kwietnia z okazji 10-lecia kanonizacji Papieża Polaka w Bazylice św. Piotra. Eucharystii przewodniczył kard. Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego.

Broniący pokoju

Kard. Comastri podkreślił, że Jan Paweł II odważnie bronił pokoju, gdy szalały wichry wojny. „Któż nie pamięta jego z odwagą powtarzanych, żarliwych apeli, nawet gdy ich nie słuchano? Papież Franciszek kontynuuje dziś to żarliwe i niesłuchane wołanie o pokój”.

Homileta przypomniał, że Jan Paweł II w 1990 r. wyraził swoje zaniepokojenie i ból z powodu udziału tak wielu narodów w „masowej koncentracji ludzi i broni” w Zatoce Perskiej. A w 2003 r. z okna swojego apartamentu nieustraszenie wykrzyknął: „Ja wiem, co to jest wojna, i muszę powiedzieć, że wojna nie rozwiązuje problemów, ale je mnoży”.

W obronie rodziny

„W miarę upływu czasu będziemy coraz lepiej rozumieć prawdziwość tego stwierdzenia Jana Pawła II: «Im bardziej rodzina jest święta i zjednoczona, tym bardziej zjednoczone jest społeczeństwo». I odwrotnie, rozpad społeczeństwa zaczyna się od rozpadu rodziny. Dlatego także Papież Franciszek, podczas swojej podróży do Gruzji w 2016 r., wskazywał, że «dziś toczy się wojna światowa przeciwko rodzinie»”.

Bronił godności życia ludzkiego

„Jan Paweł II był odważnym o-brońcą godności ludzkiego życia, każdego ludzkiego życia: ludzi białych, żółtych lub czarnych; zdrowych lub chorych; bogatych lub biednych; od poczęcia do śmierci”. Kardynał dodał, że encyklika Evangelium vitae jest niezwykłym dokumentem, który przemawia do rozumu i serca.

„Jan Paweł II stwierdza: «Uznanie tego prawa [prawa do życia] stanowi fundament współżycia między ludźmi». Mimo to francuski parlament niedawno uznał za konstytucyjne prawo do aborcji, czyli prawo do zabicia dziecka w łonie matki” – zaznaczył kard. Comastri.

Szukał młodych, a młodzi jego

Homileta zaznaczył, że Papież Polak był człowiekiem odważnie poszukującym młodych ludzi i rozmawiającym z nimi. „Na początku jego pontyfikatu wydawało się, że Kościół nie potrafi już uchwycić języka młodych i nie jest już wiarygodny dla młodych pokoleń. Jan Paweł II nie akceptował ucieczki ani strusiej polityki. Wiedział, że młodzi ludzie bez Chrystusa nigdy nie będą w stanie odnaleźć sensu życia i nigdy nie będą w stanie zasmakować fascynującej prawdy miłości, która jest darem z siebie, a nie kaprysem, naginającym wszystko i wszystkich do siebie”.

Zawierzył Maryi

„Jan Paweł II przywrócił Maryi miejsce w Kościele obok Jezusa!” – stwierdził kard. Comastri. Dodał: „To właśnie wychodząc od Jezusa, odkrywamy Maryję; właśnie wychodząc od Jezusa, odczuwamy obecność Matki i Jej nieodzowną misję, która nie polega na zastępowaniu Syna, ale na prowadzeniu do Niego!”.

Nawiązał także to herbu biskupiego i papieskiego, który – jak stwierdza – był jego dowodem tożsamości: „M”, wyróżniające się na niebieskim tle, zostało skomentowane jako wołanie syna do Matki: „Totus tuus” – „Cały Twój!”.

Kard. Dziwisz: ten Papież ciągle żyje w sercach i umysłach ludzi

Po uroczystościach kard. Stanisław Dziwisz w rozmowie z Sekcją Polską mediów watykańskich stwierdził: „Ten Papież ciągle żyje w sercach i umysłach ludzi. Ciągle ludzie wracają do niego i polecają mu wszystkie sprawy. Są przekonani, że on będzie wiedział, jak je przedstawić i komu. Widzimy, że dzieje się wiele łask i cudów związanych z głęboką poboż-nością, przekonaniem i modlitwą do Boga przez wstawiennictwo Jana Pawła II”.

Odnosząc się do właśnie zakończonej Mszy św., były sekretarz Papieża Polaka powiedział, że świętowanie 10. rocznicy kanonizacji wyraża wielką miłość do Jana Pawła II. „Życzę moim rodakom, aby i oni odkryli na nowo, że był ktoś, kto kochał i wiedział, jak prorok, w jaki sposób przeprowadzić ten naród ku wolności. Za to powinniśmy mu być zawsze wdzięczni, dziękować Panu Bogu, że nam dał takiego proroka i pasterza” – dodał kard. Dziwisz.

Kard. Pietro Parolin: Jan Paweł II to wielki świadek Jezusa Chrystusa

Na uroczystości z okazji 10-lecia kanonizacji był obecny także Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin, który w rozmowie z mediami watykańskimi stwierdził: „Myślę, że dla Kościoła był naprawdę Papieżem o wielkiej przenikliwości. Z wielką mocą poruszał kwestie, o których wspomniał kard. Comastri. Wiedział, jak reagować na tendencje do sekularyzacji. To prawdziwie wielki zwiastun Jezusa Chrystusa, wielki świadek Jezusa Chrystusa”.

W uroczystościach uczestniczyło tysiące wiernych, w tym ponad 25 kardynałów i około 50 biskupów. Organizatorem obchodów była watykań-ska Fundacja Jana Pawła II.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik