· Watykan ·

Nominacje i inne decyzje

21 marca 2024

Poniżej publikujemy niektóre nominacje i decyzje Ojca Świętego ze stycznia i z lutego:

25 i — Ojciec Święty mianował nuncjuszem apostolskim w Zimbabwe ks. Janusza Urbańczyka, dotychczas stałego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu; wyniósł go jednocześnie do godności arcybiskupa tytularnego Voli.

31 i — Ojciec Święty mianował ks. prał. Matthiasa Ambrosa, dotychczas zastępcę promotora sprawiedliwości Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, podsekretarzem Dykasterii Kultury i Edukacji.

1 ii — Ojciec Święty mianował sekretarzem generalnym watykańskiego Sekretariatu ds. Ekonomicznych Benjamína Estéveza de Comingesa, dotychczas delegata ds. administracji w Sekcji ds. Pierwszej Ewangelizacji i Nowych Kościołów Partykularnych Dykasterii ds. Ewangelizacji.

5 ii — Ojciec Święty mianował ks. prał. Graziana Borgonova, dotychczas pracującego w Dykasterii Nauki Wiary, podsekretarzem Sekcji ds. Podstawowych Zagadnień Ewangelizacji w Świecie w Dykasterii ds. Ewangelizacji.

15 ii — Ojciec Święty mianował ks. Francesca Fontanę sdb kapelanem Dyrekcji Muzeów i Dóbr Kultury Gubernatoratu Państwa Watykańskiego;

— Ojciec Święty mianował gen. Salvatore Farinę, szefa sztabu włoskiej armii w latach 2018-2021, dyrektorem Dyrekcji Infrastruktury i Usług Gubernatoratu Państwa Watykańskiego.

23 ii — Ojciec Święty mianował ks. Flavia Pace, dotychczas podsekretarza Dykasterii ds. Ko-ściołów Wschodnich, sekretarzem Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan; podniósł go jednocześnie do godności arcybiskupa (tyt. Dolia).

24 ii — Ojciec Święty przyjął rezygnację abpa Andrzeja Dzięgi z posługi metropolity szczecińsko-kamieńskiego.

29 ii — Ojciec Święty mianował o. Aitora Jimeneza Echave cmf podsekretarzem Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.