· Watykan ·

Śp. kard. Thomas Stafford Williams

 Śp. kard. Thomas Stafford Williams  POL-001
30 stycznia 2024

Urodził się 20 marca 1930 r. w Wellington (Nowa Zelandia). Do seminarium wstąpił po studiach na Wydziale Ekonomii i Handlu Uniwersytetu Wiktorii w Wellington. Studia teologiczne kontynuował w Papieskim Kolegium Urbana Propaganda Fide w Rzymie, gdzie 20 grudnia 1959 r. przyjął święcenia kapłańskie. Następnie studiował nauki społeczne na Uniwersytecie Katolickim w Dublinie (Irlandia). Po powrocie do Wellington poświęcił się pracy duszpasterskiej. Pragnął udać się na misje, i tak przez pięć lat posługiwał jako kapłan fidei donum w Niezależnym Państwie Samoa. 30 października 1979 r. został mianowany arcybiskupem Wellington; sakrę przyjął 20 grudnia tegoż roku. W latach 1980-1988 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Nowej Zelandii; później przewodniczącym Federacji Konferencji Biskupów Katolickich Oceanii (1990-1998). W diecezji zajmował się w szczególności edukacją, finansami, opieką duchową w więzieniach oraz trybunałami kościelnymi. W latach 1995-2005 był także ordynariuszem wojskowym Nowej Zelandii. Na konsystorzu 2 lutego 1983 r. został kreowany kardynałem (tyt. Gesù Divin Maestro in Pineta Sacchetti). Był m.in. członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, Rady Kardynałów ds. kwestii organizacyjnych i gospodarczych Stolicy Apostolskiej i Rady Specjalnej ds. Oceanii w Sekretariacie Generalnym Synodu Biskupów.

W 2000 r. został odznaczony Orderem Nowej Zelandii. Chciał, aby wspominano go jako «oddanego sługę», a mowa pochwalna na jego pogrzebie ograniczała się do ośmiu tylko słów: «Był człowiekiem grzesznym. Proszę, módlcie się za niego».

21 marca 2005 r. zrezygnował z rządów pasterskich w archidiecezji. Zmarł 22 grudnia w Waikanae w wieku 93 lat.