· Watykan ·

Śp. kard. Sergio Sebastiani

 Śp. kard. Sergio Sebastiani  POL-001
30 stycznia 2024

Urodził się 11 kwietnia 1931 r. w Montemonaco (Włochy). Na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim uzyskał licencjat z teologii, następnie ukończył prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Po przyjęciu święceń kapłańskich 15 lipca 1956 r. studiował w Papieskiej Akademii Kościelnej. Pracował w nuncjaturach w Peru, Brazylii, Chile i Francji oraz w Sekretariacie Stanu. 27 września 1976 r. został mianowany arcybiskupem tytularnym Cesarea di Mauritania i pronuncjuszem na Madagaskarze i Mauritiusie; sakrę przyjął 30 października tegoż roku. W styczniu 1985 r. został nuncjuszem apostolskim w Turcji. W latach 1994-1997 był sekretarzem generalnym Głównego Komitetu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

W listopadzie 1997 r. objął stanowisko przewodniczącego Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej. 21 lutego 2001 r. Jan Paweł ii wyniósł go do godności kardynalskiej. W Kurii Rzymskiej był członkiem Kongregacji do spraw Biskupów, Duchowieństwa, Spraw Kanonizacyjnych i Ewangelizacji Narodów, Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan oraz Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Zmarł 16 stycznia 2024 r. w Rzymie w wieku 92 lat.