· Watykan ·

1 I — Homilia w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Kościół potrzebuje Maryi

POLACCO.jpg
30 stycznia 2024

W poniedziałek 1 stycznia 2024 r., w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Papież Franciszek odprawił Mszę św. w Bazylice św. Piotra. W tym dniu obchodzony był również 57. Światowy Dzień Pokoju. Poniżej zamieszczamy homilię Ojca Świętego.

Słowa apostoła Pawła rozświetlają początek nowego roku: «Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty» (Ga 4, 4). Uderzające jest wyrażenie «pełnia czasu». W starożytności czas odmierzano, opróżniając i napełniając amfory: gdy były puste, rozpoczynał się nowy przedział czasowy, który kończył się, gdy były pełne. Oto pełnia czasu: kiedy amfora historii jest pełna, przelewa się Boża łaska — Bóg staje się człowiekiem i czyni to w znaku niewiasty, Maryi. Ona jest drogą wybraną przez Boga; jest punktem docelowym dla wielu ludzi i pokoleń, które «kropla po kropli», przygotowywały przyjście Pana na świat. W ten sposób Matka znajduje się w centrum czasu: spodobało się Bogu dokonać przełomu dziejów poprzez Nią, niewiastę. Tym słowem Pismo Święte odsyła nas do początków, do Księgi Rodzaju, i sugeruje, że Matka z Dzieciątkiem oznacza nowe stworzenie, nowy początek. Na początku czasu zbawienia jest zatem święta Matka Boga, nasza święta Matka.

Piękne jest więc to, że rok rozpoczyna się od przyzywania Jej; piękne jest to, że wierny lud, jak niegdyś w Efezie — ci chrześcijanie byli odważni! — z radością głosi Świętą Bożą Rodzicielkę. Rzeczywiście, słowa  Matka Boga wyrażają radosną pewność, że Pan, kruche Dzieciątko w ramionach Matki, na zawsze zjednoczył się z naszym człowieczeństwem, do tego stopnia, że nie jest ono już tylko nasze, ale i Jego. Matka Boga: niewiele słów, aby wyznać wieczne przymierze Pana z nami. Matka Boga — jest to dogmat wiary, ale także «dogmat nadziei»: Bóg w człowieku, a człowiek w Bogu, na zawsze. Święta Boża Rodzicielka.

W pełni czasów Ojciec zesłał swego Syna, zrodzonego z niewiasty. Ale tekst św. Pawła przywołuje także drugie posłanie: «Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: ‘Abba, Ojcze!’» (Ga 4, 6). Również w zesłaniu Ducha Matka odgrywa centralną rolę: Duch Święty zstępuje na Nią podczas Zwiastowania (por. Łk 1, 35), a następnie w początkach Kościoła zstępuje na apostołów zgromadzonych na modlitwie «z Maryją, Matką» (Dz 1, 14). W ten sposób przyjęcie Maryi przyniosło nam największe dary: Ona «Pana majestatu uczyniła naszym bratem» (Tomasz z Celano, Życiorys drugi świętego Franciszka z Asyżu. cl , 198:  ff  786) i pozwoliła Duchowi wołać w naszych sercach: «Abba, Ojcze!». Macierzyństwo Maryi jest drogą do spotkania z ojcowską czułością Boga, drogą najbliższą, najbardziej bezpośrednią, najłatwiejszą. To jest styl Boga: bliskość, współczucie i czułość. Matka prowadzi nas bowiem do początku i do serca wiary, która nie jest teorią czy zobowiązaniem, lecz ogromnym darem, który czyni nas umiłowanymi dziećmi, miejscem zamieszkania miłości Ojca. Dlatego przyjęcie Matki do swojego życia nie jest kwestią pobożności, ale wymogiem wiary: «Jeśli chcemy być chrześcijanami, musimy być maryjni» (św. Paweł vi Homilia w Cagliari, 24 kwietnia 1970 r.), czyli dziećmi Maryi.

Kościół potrzebuje Maryi, aby na nowo odkryć swoje oblicze kobiece: być bardziej podobnym do Niej, która jako kobieta, Dziewica i Matka stanowi jego doskonały wzór i pierwowzór (por. Lumen gentium, 63); aby zrobić miejsce dla kobiet i być życiodajnymi poprzez duszpasterstwo, charakteryzujące się troską i opieką, cierpliwością i macierzyńską odwagą. Ale także świat potrzebuje spojrzenia na matki i kobiety, aby odnaleźć pokój, aby wyrwać się ze spirali przemocy i nienawiści, i aby odzyskać ludzkie spojrzenie i serce, które widzi. A każde społeczeństwo potrzebuje przyjąć daru kobiety, każdej kobiety: szanować ją, strzec, doceniać, wiedząc, że ten, kto rani choćby jedną kobietę, bezcześci Boga zrodzonego z niewiasty.

Tak jak Maryja, niewiasta, odegrała decydującą rolę w pełni czasu, tak też ma zasadnicze znaczenie dla życia każdego z nas; ponieważ nikt nie zna czasów i potrzeb swoich dzieci lepiej niż matka. Ukazuje nam to po raz kolejny «początek», pierwszy znak dokonany przez Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. To właśnie Maryja zauważa wówczas, że brakuje wina i zwraca się do Niego (por. J 2, 3). To potrzeby dzieci skłaniają Ją, Matkę, do przynaglenia Jezusa do działania. W Kanie Galilejskiej Jezus mówi: «Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi» (J 2, 7). Maryja, która zna nasze potrzeby, zabiega również dla nas o przeobfite wylanie łaski i doprowadza nasze życie do pełni. Bracia, siostry, wszyscy mamy braki, chwile samotności, pustkę, która domaga się wypełnienia. Każdy z nas zna o niej wie. Kto może ją wypełnić, jeśli nie Maryja, Matka pełni? Kiedy jesteśmy kuszeni, aby zamknąć się w sobie, idźmy do Niej; kiedy nie możemy rozplątać węzłów życia, w Niej szukajmy schronienia. Nasze czasy, którym brakuje pokoju, potrzebują Matki, która na nowo poskłada ludzką rodzinę. Zwróćmy się do Maryi, aby stać się budowniczymi jedności i uczyńmy to z Jej kreatywnością jako Matki, która troszczy się o swoje dzieci — gromadzi je i pociesza, wysłuchuje ich strapień i ociera łzy. I spójrzmy na tę czułą ikonę Virgo lactans [z Opactwa Montevergine]. Taka właśnie jest mama — z jak wielką czułością troszczy się o nas i jest blisko nas. Troszczy się o nas i jest blisko nas.

Powierzmy nowy rok Matce Bożej. Poświęćmy Jej nasze życie. Ona, z czułością, będzie wiedziała, jak ukazać jego pełnię. Ona bowiem poprowadzi nas do Jezusa, a Jezus jest pełnią czasu, całego czasu, naszego czasu, czasu każdego z nas. Rzeczywiście, jak zostało napisane, «to nie pełnia czasu spowodowała, iż Syn Boży został posłany, lecz przeciwnie, posłanie Syna spowodowało pełnię czasu» (por. M. Luther, Vorlesung über den Galaterbrief 1516-1517, 18). Bracia i siostry, niech ten rok będzie wypełniony pociechą Pana; niech ten rok będzie pełen macierzyńskiej czułości Maryi, Świętej Bożej Rodzicielki.

I zawołajmy teraz, wszyscy razem, trzy razy: Święta Boża Rodzicielka! Razem: Święta Boża Rodzicielka! Święta Boża Rodzicielka! Święta Boża Rodzicielka!