· Watykan ·

Przesłania i inne dokumenty

03 stycznia 2024

W listopadzie zostały opublikowane następujące przesłania i dokumenty Ojca Świętego:

1 xi — List apostolski w formie motu proprio «Ad theo-logiam promovendam», na mocy którego Ojciec Święty zatwierdził nowy statut Papieskiej Akademii Teologicznej.

10 xi — Przesłanie do uczestników vi edycji Paryskiego Forum Pokoju.

14 xi — Orędzie na 38. Światowy Dzień Młodzieży.

22 xi — Przesłanie do Francesca Buranellego, przewodniczącego Stałej Komisji Ochrony Zabytków Historycznych i Artystycznych w Stolicy Apostolskiej, z okazji setnej rocznicy jej powstania.

24 xi — Przesłanie do uczestników xiii Festiwalu Nauki Społecznej Kościoła;

— przesłanie z okazji 10. rocznicy opublikowania Evangelii gaudium.

— przesłanie do uczestników 97. edycji «Se-maines Sociales de France», odbywającej się w dniach 24-26 listopada na Katolickim Uniwersytecie w Lyonie.

28 xi — Przesłanie do uczestników zgromadzenia stron Międzynarodowej Organizacji Prawa Rozwojowego ( idlo ).