· Watykan ·

3 XII— Słowa Ojca Świętego z okazji inauguracji Pawilonu Wiary

 3  xii — Słowa Ojca Świętego z okazji inauguracji Pawilonu Wiary  POL-012
03 stycznia 2024

Wasza Wysokość, Panie Sekretarzu Generalny, drodzy Bracia i Siostry!

Chciałbym podziękować Wielkiemu Imamowi Al-Azharu Ahmedowi al-Tajebowi, który okazał mi swoją bliskość;  Muzułmańskiej Radzie Starszych, z którą spotkałem się rok temu, Programowi Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska ( unep ) i wszystkim partnerom, którzy zorganizowali i upowszechnili ten pawilon religijny. Jest to pierwszy tego rodzaju pawilon w ramach cop i pokazuje, że każda autentyczna wiara religijna jest źródłem spotkania i działania.

Przede wszystkim  spotkania. Ważne jest, abyśmy się spotkali, niezależnie od istniejących między nami różnic, jako bracia i siostry w człowieczeństwie, a przede wszystkim jako wierzący, aby przypomnieć sobie samym i światu, że jako pielgrzymi rozbijający namioty na tej ziemi, jesteśmy zobowiązani do ochrony wspólnego domu. Religie, będące sumieniem ludzkości, przypominają nam, że jesteśmy istotami skończonymi, w których tkwi potrzeba nieskończoności. Tak, jesteśmy śmiertelni, jesteśmy ograniczeni, a strzec życia oznacza również przeciwstawiać się manii żarłocznej wszechmocy, która niszczy planetę. Pojawia się ona, gdy człowiek uważa siebie za pana świata; gdy żyjąc tak, jakby Boga nie było, daje się porwać rzeczom przemijającym. Wówczas człowiek, zamiast dysponować techniką, pozwala się jej zdominować, «czyni siebie towarem» i staje się obojętny — niezdolny do płaczu i współczucia, pozostaje jedynie z sobą samym i, wynosząc się ponad moralność i roztropność, posuwa się tak daleko, że niszczy nawet to, co pozwala mu żyć. Dlatego właśnie kryzys klimatyczny jest również kryzysem religijnym — bowiem jego korzenie tkwią w pysze samowystarczalności stworzenia. Ale «stworzenie (...) bez Stwórcy ginie» (Gaudium et spes, 36). Niech ten pawilon będzie natomiast miejscem spotkania, a religie niech zawsze będą «gościnnymi miejscami», które proroczo świadcząc o potrzebie transcendencji, będą mówiły światu o braterstwie, szacunku i trosce o siebie nawzajem, nie usprawiedliwiając w żaden sposób gnębienia stworzenia (por. Dokument o ludzkim braterstwie na rzecz światowego pokoju i współistnienia, Abu Zabi, 4 lutego 2019 r.).

To prowadzi nas do innego kluczowego tematu tego pawilonu i wiary religijnej: działania. Istnieje pilna potrzeba działania na rzecz środowiska, ale nie wystarczy tylko przeznaczyć więcej środków ekonomicznych — musimy zmienić sposób, w jaki żyjemy, a więc musimy wychowywać do wstrzemięźliwego i braterskiego stylu życia. Jest to niezbędne działanie dla religii, które są również powołane, by wychować do kontemplacji, ponieważ stworzenie jest nie tylko systemem, który trzeba chronić, ale także darem, który trzeba przyjąć. A świat ubogi w kontemplację będzie światem zanieczyszczonym na duszy, który będzie stale odrzucał osoby i wytwarzał odpady. Świat bez modlitwy wypowie wiele słów, ale — pozbawiony współczucia i łez — będzie żył jedynie materializmem uczynionym z pieniędzy i broni.

W tym kontekście wiemy, jak współzależne są pokój i ochrona stworzenia — wszyscy widzimy, jak wojny i konflikty niszczą środowisko i dzielą narody, utrudniając zgodne zaangażowanie we wspólne sprawy, takie jak ochrona planety. W domu można bowiem mieszkać tylko wówczas, gdy panuje w nim klimat pokoju. Tak samo jest z naszą Ziemią, której gleba zdaje się łączyć z wołaniem dzieci i ubogich, aby jedno błaganie dotarło aż do nieba: pokój! Strzeżenie pokoju jest także zadaniem religii. Proszę, niech nie będzie w tym żadnej niekonsekwencji. Niech nie neguje się czynami tego, co wypowiada się ustami — niech nie ogranicza się tylko do mówienia o pokoju, lecz niech zostanie przyjęte jasne stanowisko wobec tych, którzy podając się za wierzących, podsycają nienawiść i nie sprzeciwiają się przemocy. Przypominam słowa Franciszka z Asyżu: «Jak ustami głosicie pokój, tak, a nawet jeszcze bardziej miejcie go w sercach waszych» (Relacja trzech towarzyszy, 58, 4: Źródła franciszkańskie, red. R. Prejs i Z. Kijas, Kraków 2005, s. 1496). Bracia, siostry, niech Najwyższy błogosławi nasze serca, abyśmy razem mogli być budowniczymi pokoju i obrońcami stworzenia. Dziękuję.