· Watykan ·

Przesłanie do uczestników VIII Festiwalu Migracji

Trzeba zagwarantować prawo do bezpiecznej i legalnej migracji

A Red Cross volunteer cares for a migrant baby after disembarking from a Spanish coast guard vessel, ...
22 listopada 2023

W dniach 25-28 października w Modenie i innych miastach włoskiego regionu Emilia-Romania odbywała się viii edycja Festiwalu Migracji, zorganizowanego m.in. przez Fundację «Migrantes», działającą przy Konferencji Episkopatu Włoch. Poniżej zamieszczamy przesłanie, jakie Ojciec Święty skierował do uczestników Festiwalu.

Drodzy Bracia i Siostry!

Pozdrawiam was wszystkich, którzy uczestniczycie w viii edycji Festiwalu Migracji, odbywającego się pod hasłem «Wolni, by wyjechać, wolni, by pozostać». Szczerze gratuluję organizatorom tego ważnego wydarzenia, m.in. Fundacji «Migrantes», działającej przy Konferencji Episkopatu Włoch.

Temat tego festiwalu nawiązuje do tematu tegorocznego orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, dotyczącego wolności wyboru między migracją a pozostaniem. Jeszcze wyraźniejsze jest odniesienie do inicjatywy solidarności, promowanej kilka lat temu przez Konferencję Episkopatu Włoch, o której wspominam właśnie w moim orędziu jako konkretnej odpowiedzi na wyzwania współczesnej migracji.

Podczas waszych prac zamierzacie zastanawiać się nad współczesnymi przepływami migracyjnymi, wychodząc w rozważaniach poza sytuację kryzysową, z zachowaniem świadomości, że mamy do czynienia z wieloaspektowym, wielowymiarowym, globalnym i długoterminowym zjawiskiem. Dlatego też odpowiedzi na dzisiejsze wyzwania migracyjne muszą być wielowymiarowe, globalne i długoterminowe.

Pragniecie potwierdzić centralne miejsce osoby ludzkiej w planowaniu politycznym i programach migracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem grup najsłabszych, takich jak kobiety i dzieci. Rzeczywiście, zasada prymatu osoby ludzkiej i jej nienaruszalnej godności «zobowiązuje nas do przedkładania zawsze bezpieczeństwa osoby nad bezpieczeństwo kraju» (Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2018). I dalej: «Jezus Chrystus wymaga od nas, byśmy nie ulegali logice świata, która usprawiedliwia wykorzystywanie innych dla moich korzyści osobistych lub korzyści mojej grupy: najpierw ja, a potem inni! Prawdziwe motto chrześcijanina brzmi natomiast: ‘najpierw ostatni!'» (Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2019).

Zachęcam was do opracowywania konkretnych propozycji, mających na celu umożliwienie legalnej i bezpiecznej migracji. W związku z tym «konieczne jest zwielokrotnienie wysiłków w walce z sieciami przestępczymi, które zarabiają na marzeniach migrantów. Ale równie konieczne jest wskazywanie bezpieczniejszych dróg. W tym celu należy podjąć wysiłki dla poszerzenia legalnych kanałów migracji» (Rozważanie podczas modlitwy za migrantów i uchodźców, 19 października 2023 r.).

Ale jednocześnie należy pilnie dołożyć starań, aby zagwarantować wszystkim prawo do niemigrowania. «Migranci uciekają z powodu biedy, strachu, rozpaczy. Aby wyeliminować te przyczyny i tym samym położyć kres przymusowej migracji, potrzeba wspólnego zaangażowania wszystkich, każdego zgodnie z zakresem jego obowiązków. Zaangażowania, które zaczyna się od zadania sobie pytania, co możemy uczynić, ale także, czego należy zaprzestać. Musimy dążyć do powstrzymania wyścigu zbrojeń, kolonializmu gospodarczego, rabowania cudzych zasobów, dewastowania naszego wspólnego domu» (Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2023).

Niech Pan błogosławi waszej pracy i przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny zawsze wspiera wasze wysiłki wkładane w przyjmowanie, ochronę, promowanie i integrację wszystkich migrantów i uchodźców, którzy pukają do naszych drzwi.

Rzym, u św. Jana na Lateranie,
23 października 2023 r.

Franciszek