· Watykan ·

Przesłania i inne dokumenty

22 listopada 2023

W październiku zostały opublikowane następujące przesłania i dokumenty Ojca Świętego:

1 x — Przesłanie do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i wychowawców z okazji 180. rocznicy powstania Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

4 x — Adhortacja apostolska Laudate Deum na temat kryzysu klimatycznego.

6 x — Przesłanie do uczestników iv dorocznego spotkania «The Economy of Francesco», odbywającego się w Asyżu oraz w formie online w dniach od 6 do 8 października.

13 x — Przesłanie z okazji 200. rocznicy śmierci Sługi Bożego Piusa vii ;

15 x — Adhortacja apostolska C’est la confiance o ufności w miłosierną miłość Boga, z okazji 150. rocznicy narodzin św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza;

— przesłanie do organizacji zrzeszającej przedsiębiorców rolnych z różnych regionów Włoch «Coldiretti».

16 x — Przesłanie do dyrektora generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa ( fao ), Qu Dongyu z okazji Światowego Dnia Żywności.

25 x — Przesłanie do uczestników viii Festiwalu Migracji, odbywającego się w Modenie i innych miastach włoskiego regionu Emilia-Romania.