· Watykan ·

27 X — Modlitwa na zakończenie nabożeństwa w intencji pokoju na świecie

«Pacem in terris»

  «Pacem in terris»  POL-011
22 listopada 2023

27 października był z inicjatywy Papieża Franciszka dniem modlitwy, pokuty i postu w intencji pokoju. Wieczorem w Bazylice Watykańskiej odbyło się specjalne nabożeństwo, na zakończenie którego Papież odczytał następującą modlitwę.

Spójrz na nas, Maryjo! Jesteśmy tu przed Tobą. Jesteś Matką, znasz nasze znoje i nasze rany. Ty, Królowo Pokoju, cierpisz wraz z nami i za nas, widząc wiele swoich dzieci doświadczonych konfliktami, udręczonych wojnami rozdzierającymi świat.

To mroczna godzina. To mroczna godzina, Matko. I w tej mrocznej godzinie zanurzamy się w Twoich jaśniejących oczach i powierzamy się Twojemu sercu, wrażliwemu na nasze problemy. Nie było ono wolne od trosk i lęków: ileż niepokoju, gdy nie było miejsca dla Jezusa w gospodzie, ileż lęku, gdy pośpiesznie uciekaliście do Egiptu, bo Herod chciał Go zabić, ileż udręki, gdy Go zgubiliście w świątyni! Ale, Matko, Ty w próbach byłaś odważna, byłaś dzielna— ufałaś Bogu i na niepokój odpowiadałaś troską, na lęk miłością, na udrękę ofiarą. Matko, nie wycofałaś się, lecz w chwilach decydujących przejmowałaś inicjatywę: udałaś się z pośpiechem do Elżbiety, na weselu w Kanie Galilejskiej wyprosiłaś u Jezusa pierwszy cud, w Wieczerniku podtrzymywałaś uczniów zjednoczonych. A kiedy na Kalwarii Twoją duszę przeniknął miecz, Ty, Matko, niewiasto pokorna, niewiasto silna, przeplotłaś noc smutku paschalną nadzieją.

Teraz, Matko, ponownie przejmij inicjatywę; podejmij ją dla nas, w tych czasach rozdartych konfliktami i spustoszonych orężem. Zwróć swoje miłosierne spojrzenie na rodzinę ludzką, która zgubiła drogę pokoju, która przedłożyła Kaina nad Abla i tracąc poczucie braterstwa, nie znajduje atmosfery domu. Wstawiaj się za naszym światem, znajdującym się w niebezpieczeństwie i zamęcie. Naucz nas przyjmować i troszczyć się o życie — każde ludzkie życie! — i odrzucać szaleństwo wojny, która sieje śmierć i przekreśla przyszłość.

Maryjo, wiele razy przychodziłaś, prosząc o modlitwę i pokutę. Jednak, pochłonięci własnymi potrzebami i rozproszeni wieloma interesami światowymi, byliśmy głusi na Twoje wezwania. Ale Ty, która nas miłujesz, nigdy się nami nie nużysz, Matko. Weź nas za rękę. Weź nas za rękę i prowadź nas do nawrócenia, spraw, abyśmy postawili Boga na pierwszym miejscu. Pomóż nam stać na straży jedności w Kościele i być budowniczymi komunii w świecie. Przypominaj nam o doniosłości naszej roli, spraw, abyśmy czuli się odpowiedzialni za pokój, wezwani do modlitwy i oddawania czci Bogu, do wstawiania się i wynagradzania za cały rodzaj ludzki.

Matko, o własnych siłach nie damy rady, bez Twojego Syna nie możemy niczego uczynić. Ale Ty prowadzisz nas z powrotem do Jezusa, który jest naszym pokojem. Dlatego, Matko Boga i nasza, przychodzimy do Ciebie, szukamy schronienia w Twoim niepokalanym Sercu. Błagamy o miłosierdzie, Matko miłosierdzia; o pokój, Królowo pokoju! Wstrząśnij duszami tych, którzy są uwięzieni w pułapce nienawiści, nawróć tych, którzy podsycają i wzniecają konflikty. Otrzyj łzy dzieci — w tej godzinie tak bardzo płaczą! — wspomagaj samotnych i starszych, wspieraj rannych i chorych, chroń tych, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę i ukochane osoby, pocieszaj zniechęconych, przywracaj nadzieję.

Tobie powierzamy i poświęcamy nasze życie, każdą cząstkę naszej istoty, wszystko, co mamy i czym jesteśmy, na zawsze. Tobie poświęcamy Kościół, aby świadcząc światu o miłości Jezusa, był znakiem zgody, był narzędziem pokoju. Tobie poświęcamy nasz świat, poświęcamy Ci zwłaszcza kraje i regiony ogarnięte wojną.

Wierny lud nazywa Cię jutrzenką zbawienia — Matko, rozjaśnij promieniami światła noc konfliktów. Przybytku Ducha Świętego, podpowiadaj drogi pokoju przywódcom narodów. Pani wszystkich ludów, pojednaj swoje dzieci, zwiedzione złem, zaślepione władzą i nienawiścią. Ty, która jesteś blisko każdego, skracaj dzielące nas dystanse. Ty, która współczujesz wszystkim, naucz nas troszczyć się o innych. Ty, która objawiasz czułość Pana, uczyń nas świadkami Jego pocieszenia. Matko, Królowo Pokoju, wlej w nasze serca Bożą harmonię. Amen.