· Watykan ·

Nominacje i inne decyzje

22 listopada 2023

Poniżej publikujemy niektóre nominacje i decyzje Ojca Świętego z października:

2 x — Papież mianował przewodniczącym Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej ( apsa ) ks. Giordana Piccinottiego, dotychczas podsekretarza tego urzędu Kurii Rzymskiej.

14 x — Papież mianował podsekretarzem Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej ( apsa ) s. Sil-vanę Piro ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Dzieciątka Jezus, dotychczas ekonom generalną tegoż instytutu zakonnego.

18 x — Papież mianował promotorem sprawiedliwości w Trybunale Roty Rzymskiej Domenica Tetiego, dotychczas notariusza tegoż Trybunału.

20 x — Papież mianował sekretarzem Papieskiej Akademii Teologicznej o. Giuseppe Marca Salvatiego op , dotychczas dyrektora Wyższego Instytutu Nauk Religijnych Mater Ecclesiae w Rzymie;

— Papież mianował członkami Dykasterii ds. Tekstów Prawnych kard. Víctora Manuela Fernándeza, prefekta Dykasterii Nauki Wiary, oraz kard. Lazzara You Heung-sika, prefekta Dykasterii ds. Duchowieństwa.

24 x — Papież przyjął rezygnację bpa Grzegorza Kaszaka z kierowania diecezją sosnowiecką. Administratorem apostolskim sede vacante tejże diecezji mianował arcybiskupa metropolitę katowickiego Adriana Galbasa.