· Watykan ·

Śp. kard. Telesphore Placidus Toppo

 Śp. kard. Telesphore Placidus Toppo  POL-010
25 października 2023

Urodził się 15 października 1939 r. w wiosce Jhargaon, koło Chainpur w Indiach. Należał do plemienia Kurukh (Oraon). Pochodził z wielodzietnej, ubogiej rodziny chrześcijańskiej — był ósmym z dziesięciorga dzieci. Rodzice, widząc zainteresowanie chłopca nauką i jego entuzjazm, dołożyli wszelkich starań, aby go wykształcić. Gdy był jeszcze dzieckiem, zmarł jego ojciec. Matka, aby pokryć koszty edukacji syna, pracowała przy kopaniu studni. Zainspirowany misją belgijskich misjonarzy jezuitów, których poznał w rodzinnej wiosce, podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego. Studiował historię i filozofię w Ranchi, następnie został wysłany na studia teologiczne do Rzymu, które odbywał na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana.

Święcenia kapłańskie przyjął 3 maja 1969 r. Po powrocie do Indii pracował w szkole katolickiej w Torpie, założył także ośrodek powołaniowy i szkołę dla kandydatów do kapłaństwa. 8 czerwca 1978 r. Papież Paweł vi mianował go biskupem diecezji Dumka. Sakrę przyjął 7 października tegoż roku. Na zawołanie wybrał słowa: «Parare viam Domini». 8 listopada 1984 r. został mianowany arcybiskupem koadiutorem Ranchi, a 7 sierpnia 1985 r. objął tę archidiecezję.

W latach 2001-2004 oraz 2011-2013 był przewodniczącym Konferencji Katolickich Biskupów Indii. 21 października 2003 r. Jan Paweł ii wyniósł go do godności kardynalskiej. W Kurii Rzymskiej był członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego i Papieskiej Rady ds. Kultury. 24 czerwca 2018 r. złożył rezygnację z kierowania archidiecezją Ranchi. Zmarł 4 października 2023 r., w wieku 84 lat.