· Watykan ·

Nominacje i inne decyzje

21 września 2023

Poniżej publikujemy niektóre nominacje i decyzje Ojca Świętego z lipca i sierpnia:

1 vii — Papież mianował prefektem Dykasterii Nauki Wiary abpa Víctora Manuela Fernándeza, dotychczas metropolitę La Platy w Argentynie. Nowy prefekt zajmie miejsce kard. Luisa Francisca Ladarii Ferrera, który zakończył posługę; przejmie również pozostałe urzędy swojego poprzednika: przewodniczącego Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

15 vii — Papież mianował biskupem Szanghaju (Chiny) bpa Josepha Shena Bina.

18 vii — Papież mianował kierownikami ad quinquennium biura sekcji ds. pierwszej ewangelizacji i nowych Kościołów partykularnych w Dykasterii ds. Ewangelizacji ks. Erwina Aseriosa Balagapa i ks. Hana (Agostina) Hyuntaeka, dotychczas pracowników tejże dykasterii.

1 viii — Papież mianował prof. Vincenza Buonoma radcą generalnym Państwa Watykańskiego;

— Papież mianował rektorem Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego o. Alfonsa V. Amarantego cs s r , dotychczas rektora Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa (tyt. Sorres).

8 viii — Papież mianował nuncjuszem apostolskim w Polsce abpa Guida Filipazziego, dotychczas nuncjusza w Nigerii.