· Watykan ·

Przesłanie do uczestników 34. Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży

Naznaczajcie teraźniejszość nadzieją i entuzjazmem

 Naznaczajcie teraźniejszość nadzieją  i entuzjazmem  POL-008
21 września 2023

W dniach od 26 do 30 lipca w Medziugoriu odbywał się 34. Międzynarodowy Festiwal Młodzieży (Mladifest), na który złożyły się m.in. modlitwy, świadectwa, adoracje, dzielenie się
z rówieśnikami z całego świata. Papież przesłał na tę okazję specjalne przesłanie, które zamieszczamy poniżej.

Moi Drodzy!

Z radością zwracam się do was, uczestniczących w Festiwalu Młodych w Medziugoriu, który jest okazją do świętowania i odnowienia waszej wary. Życzę wam, abyście przeżywali te dni jako duchową pielgrzymkę, która doprowadzi was na spotkanie z Panem Jezusem w Eucharystii, w adoracji, w spowiedzi, w biblijnych katechezach, w cichej modlitwie i w modlitwie na Różańcu, a także poprzez świadectwa.

Temat zaproponowany wam do rozważania w tym roku brzmi: «Oto moja matka i moi bracia» (Mt 12, 49). Ewangelista Mateusz opowiada, że podczas gdy Jezus przemawiał do tłumów, ktoś powiedział do Niego, że Jego Matka i Jego bracia są na zewnątrz i Go szukają. Jezus odpowiada pytaniem: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» (Mt 12, 48). I wskazując na swoich uczniów, mówi: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką» (Mt 12, 49-50).

Mocno uderzają nas gest i słowa Jezusa, gdyż w pierwszej chwili sprawiają wrażenie braku szacunku dla Jego Matki i Jego krewnych. W rzeczywistości tymi słowami chciał nam wskazać, że to przyjęcie woli Ojca ustanawia naszą jedność z Nim, więź przewyższającą najsilniejsze więzy krwi. Drodzy młodzi, wola Boża jest nieocenionym skarbem! Dlatego Maryja Dziewica zadzierzga więź pokrewieństwa z Jezusem, jeszcze zanim Go wyda na świat. Staje się Ona uczennicą i matką swojego Syna w chwili, kiedy przyjmuje słowa Anioła i odpowiada: «Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego» (Łk 1, 38). Od tamtej chwili całe Jej życie było nieustannym pełnieniem woli Bożej.

A jednak my często jesteśmy przeciwni tej woli, czasami trudno jest nam ją zrozumieć i przyjąć, chcielibyśmy innego życia, bez wyzwań, bez cierpienia, sami chcielibyśmy być inni, może bardziej inteligentni, bogatsi w talenty albo naturalne predyspozycje. Jednak nie ma dla nas lepszej woli niż wola Ojca, która jest planem miłości w stosunku do nas w perspektywie Jego królestwa i naszego pełnego szczęścia. Często obawiamy się tej woli, gdyż boimy się, że Bóg może nam narzucić coś w sposób czysto arbitralny, a nie dla naszego dobra; boimy się, że zaakceptowanie Jego woli będzie oznaczało zrezygnowanie z naszej wolności. Tymczasem powinniśmy usilnie poszukiwać, prosić Boga Ojca, żeby dał nam poznać swoją wolę, i prosić, żeby ona się w nas spełniła. A najgłębszy powód, dla którego powinniśmy jej pragnąć, wskazuje nam właśnie Jezus — pełnienie woli Ojca czyni nas Jego dziećmi, braćmi, siostrami, matkami, i sprawia, że wzrastamy w miłości do Niego i do innych.

Drodzy młodzi, Bóg ma plan miłości dla każdego z was. Nie bójcie się Jego woli, ale pokładajcie całą waszą ufność w Jego łasce. Dla Niego jesteście cenni i ważni, bo jesteście dziełem Jego rąk (por. posynod. adhort. apost. Christus vivit, 115). Tylko On zna wasze serce i wasze najgłębsze pragnienia. Tylko On, który kocha was miłością absolutną, jest w stanie zaspokoić wasze aspiracje. Nikt poza Bogiem nie będzie mógł dać wam prawdziwego szczęścia. Biorąc przykład z Maryi, umiejcie powiedzieć Mu wasze bezwarunkowe «tak». Niech w waszym życiu nie będzie miejsca na egoizm ani na lenistwo. Wykorzystajcie waszą młodość, aby kłaść, razem z Panem, fundamenty waszego życia, bowiem wasza przyszłość osobista, zawodowa i społeczna będzie zależała od wyborów, jakich dokonacie w tych latach.

Na tej drodze, umiłowani młodzi, niech wam towarzyszy Najświętsza Maryja i niech was uczy rozeznawać i przyjmować wolę Ojca niebieskiego w waszym życiu. Młodzieńczością naznaczajcie czas teraźniejszy znakiem nadziei i entuzjazmu. Bądźcie pełnymi entuzjazmu misjonarzami nowej ewangelizacji! Nieście ludziom cierpiącym oraz poszukującym radość, jaką chce obdarzać Jezus. Wnoście ją w wasze rodziny, do waszych szkół i uniwersytetów, do waszych miejsc pracy i w wasze grupy przyjaciół, tam gdzie żyjecie. Jeżeli pozwolicie, by działała w was łaska Boga, jeżeli będziecie wielkoduszni i wytrwali w waszym codziennym zaangażowaniu, uczynicie ten świat miejscem lepszym dla wszystkich. Z serca wam błogosławię. I proszę was, abyście się modlili za mnie.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 29 czerwca 2023, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Franciszek