· Watykan ·

List ustanawiający «Komisję ds. Nowych Męczenników — Świadków Wiary» przy Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych

Pamięć o męczennikach skarbem wspólnoty chrześcijańskiej

 Pamięć o męczennikach skarbem wspólnoty chrześcijańskiej  POL-007
07 sierpnia 2023

W związku ze zbliżającym się Jubileuszem roku 2025, podczas którego zgromadzimy się jako «pielgrzymi nadziei», powołałem przy Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych «Komisję ds. Nowych Męczenników — Świadków Wiary» w celu sporządzenia katalogu wszystkich tych, którzy przelali swoją krew, aby wyznawać Chrystusa i dawać świadectwo Jego Ewangelii. Męczennicy w Kościele są świadkami nadziei, która wypływa z wiary w Chrystusa i pobudza do prawdziwej miłości. Nadzieja podtrzymuje głębokie przekonanie, że dobro jest silniejsze od zła, ponieważ Bóg w Chrystusie zwyciężył grzech i śmierć. Komisja będzie kontynuowała badania, rozpoczęte już przy okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, aby wskazać świadków wiary w pierwszym ćwierćwieczu tego stulecia, i będzie prowadziła je dalej w przyszłości.

Męczennicy istnieli bowiem w życiu Kościoła w każdej epoce i także dzisiaj wyrastają jako «dojrzałe i wspaniałe owoce winnicy Pańskiej». Jak już wielokrotnie mówiłem, męczenników «jest więcej w naszych czasach niż w pierwszych wiekach» — są to biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, świeccy i rodziny, którzy w różnych krajach świata poprzez dar swego życia dali najwyższe świadectwo miłości (por. Lumen gentium, 42). Jak napisał już św. Jan Paweł ii w liście apostolskim Tertio millennio adveniente, należy uczynić wszystko, aby dziedzictwo rzeszy «‘nieznanych żołnierzy’ wielkiej sprawy Bożej» (por. n. 37) nie zostało zaprzepaszczone. Już 7 maja 2000 r. zostali oni przywołani w ekumenicznym nabożeństwie, na którym zgromadzili się w Koloseum przedstawiciele Kościołów i wspólnot kościelnych z całego świata, aby wraz z Biskupem Rzymu przypomnieć bogactwo tego, co później ja sam nazwałem «ekumenizmem krwi». W nadchodzącym Jubileuszu również spotkamy się zjednoczeni na podobnym nabożeństwie.

Inicjatywa ta nie ma na celu ustanowienia nowych kryteriów kanonicznego stwierdzania męczeństwa, ale kontynuację rozpoczętego już wykazu tych, którzy do dziś są zabijani tylko dlatego, że są chrześcijanami.

Chodzi zatem o kontynuowanie badań historycznych w celu zebrania świadectw życia, dawanych aż do przelania krwi, tych naszych sióstr i braci, aby pamięć o nich stała się skarbem, którego strzeże wspólnota chrześcijańska. Badania będą dotyczyć nie tylko Kościoła katolickiego, ale obejmą wszystkie wyznania chrześcijańskie. Także w naszych czasach, kiedy przeżywamy epokową przemianę, chrześcijanie nadal pokazują, w sytuacjach wielkiego ryzyka, żywotność chrztu, który nas jednoczy. Wielu jest bowiem tych, którzy pomimo świadomości grożących im niebezpieczeństw manifestują swoją wiarę lub uczestniczą w niedzielnej Eucharystii. Inni są zabijani, gdy starają się miłosiernie ratować życie ubogich, opiekować odrzuconymi przez społeczeństwo, chronić i krzewić dar pokoju i moc przebaczenia. Jeszcze inni są cichymi ofiarami, jako jednostki lub grupy, wstrząsów historii. Wobec nich wszystkich mamy wielki dług i nie możemy o nich zapomnieć. Prace tej komisji pozwolą umieścić obok oficjalnie uznanych przez Kościół męczenników udokumentowane świadectwa — a jest ich wiele — tych naszych braci i sióstr, w rozległej panoramie, w której będzie rozbrzmiewał jeden głos martyria chrześcijan.

Powołana właśnie komisja powinna korzystać z aktywnego wkładu Kościołów partykularnych w ich strukturach, instytutów zakonnych i wszystkich innych rzeczywistości chrześcijańskich, zgodnie z kryteriami, które sama ta komisja opracuje.

Jestem przekonany, że w świecie, w którym niekiedy wydaje się, że zwycięża zło, opracowanie tego katalogu, także w kontekście zbliżającego się Jubileuszu, pomoże wierzącym odczytywać także nasze czasy w świetle Paschy, czerpiąc ze skarbca tak wielkodusznej wierności Chrystusowi powody do życia i czynienia dobra.

Watykan, 3 lipca 2023 r.

Franciszek