· Watykan ·

Nominacje i inne decyzje

07 sierpnia 2023

Poniżej publikujemy niektóre nominacje i decyzje Ojca Świętego z czerwca:

2 vi — Papież mianował, ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r., kard. Kevina Josepha Farrella, prefekta Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, prezesem Sądu Kasacyjnego Państwa Watykańskiego. Ojciec Święty mianował również sędziami tegoż Sądu: kard. Mattea Marię Zuppiego, kard. Augusta Paola Lojudice oraz kard. Maura Gambettiego. Jednocześnie mianował sędziami tegoż Sądu: Antonię Antonellę Marandolę, wykładowcę prawa karnego procesowego na Uniwersytecie del Sannio, oraz Chiarę Minelli, wykładowcę prawa kanonicznego na Uniwersytecie w Brescii;

— Papież mianował, ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r., wiceprzewodniczącym Trybunału Państwa Watykańskiego Veneranda Marana, sędziego tegoż Trybunału.

3 vi — Papież mianował członkami Papieskiej Akademii Nauk: Jules'a A. Hoffmanna, wykładowcę biologie intégrative w Institut d’Études Avancées de l’Université de Strasbourg (Francja); Masashiego Mizokami, dyrektora Genome Medical Sciences Project w National Center for Global Health and Medicine w Japonii; Tebello Nyokong, wykładowcę chemii i dyrektor Instytutu Innowacji Nanotechnologicznych na Rhodes University ( rpa ).

5 vi — Papież mianował członkami Papieskiej Akademii Nauk Społecznych: Tongdonga Baia, wykładowcę filozofii na Fudan University (Chińska Republika Ludowa); Justina Farrella, wykładowcę socjologii w Yale School of the Environment, przy Uniwersytecie Yale ( usa ); Tracey Anne Patrice Rowland, wykładowcę teologii na University of Notre Dame Australia.

16 vi — Papież mianował relatorem w Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych ks. Melchora José Sáncheza de Toca y Alamedę, dotychczas podsekretarza Dykasterii ds. Kultury i Edukacji;

— Papież mianował członkiem Dykasterii ds. Tekstów Prawnych abpa Roberta Francisa Prevosta, prefekta Dykasterii ds. Biskupów.

17 vi — Papież mianował kard. Stanisława Dziwisza specjalnym wysłannikiem na obchody 300. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Podlasia — Matki Jedności, które odbędą się 15 sierpnia 2023 r. w sanktuarium w Kodniu.

19 vi — Papież mianował patronem Zakonu Maltańskiego kard. Gianfranca Ghirlandę.

21 vi — Papież mianował Stałym Obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Instytucji Specjalistycznych w Genewie oraz przy Światowej Organizacji Handlu ( wto ), a także przedstawicielem Stolicy Apostolskiej przy Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji ( iom ) abpa Ettore Balestrera, dotychczas nuncjusza apostolskiego w Demokratycznej Republice Konga.

29 vi — Papież mianował podsekretarzem Dykasterii ds. Biskupów ks. prał. Ivana Kovacza, dotychczas pracownika tejże Dykasterii.