· Watykan ·

Przesłania i dokumenty

22 czerwca 2023

W maju zostały opublikowane następujące przesłania i dokumenty Ojca Świętego:

2 v — Przesłanie do członków fundacji Audiowizualne Archiwa Katolicyzmu (Memorie Audiovisive del Cattolicesimo), z okazji jej powstania.

4 v — Przesłanie wideo do młodzieży przygotowującej się do Światowego Dnia Młodzieży w Liz-bonie.

11 v — Orędzie na 109. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy;

— przesłanie do uczestników międzynarodowego kongresu na temat: «Pokój między narodami. 60 lat od publikacji encykliki Pacem in Terris», zorganizowanego przez Papieski Uniwersytet Laterański i Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

20 v — List do bpa Alexisa-Mitsuru Shirahamy, ordynariusza diecezji Hiroszimy, z okazji odbywającego się w Hiroszimie szczytu G7.

25 v — Przesłanie na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego.

30 v — Przesłanie na rozpoczęcie programu Family Global Compact.