· Watykan ·

Nominacje i inne decyzje

17 maja 2023

Poniżej publikujemy niektóre nominacje i decyzje Ojca Świętego od 30 marca do końca kwietnia:

30 iii — Papież ustanowił administrację apostolską dla wiernych obrządku bizantyjskiego na Białorusi; administratorem apostolskim mianował, nie wynosząc go do godności biskupiej, archimandrytę o. Jana Sergiusza Gajka mic , dotychczas wizytatora apostolskiego dla tychże wiernych.

1 iv — Papież mianował s. Helen Alford op , dotychczas dziekana Wydziału Nauk Społecznych na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum, prezesem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.

18 iv — Papież mianował podsekretarzem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka ks. Anthony’ego Onyemuche Ekpo, dotychczas pracownika Sekcji Spraw Ogólnych Sekretariatu Stanu.

20 iv — Papież mianował sekretarzem Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych Pierantonia Piattiego, dotychczas pracownika tegoż Komitetu.

25 iv — Papież mianował podsekretarzem Dykasterii ds. Ewangelizacji w Sekcji ds. Pierwszej Ewangelizacji i Nowych Kościołów Partykularnych ks. Samuele Sangallego, dotychczas pracownika Dykasterii ds. Biskupów;

— Papież mianował dziewiętnastu nowych członków Dykasterii ds. Ewangelizacji w Sekcji ds. Podstawowych Problemów Ewangelizacji;

— Papież mianował piętnastu nowych konsultorów Dykasterii ds. Ewangelizacji w Sekcji ds. Podstawowych Problemów Ewangelizacji.