· Watykan ·

Gdzie są kreatywne wysiłki na rzecz pokoju?

 Gdzie są kreatywne wysiłki na rzecz pokoju?  POL-005
17 maja 2023
To dramatyczne pytanie Franciszek kieruje z serca Europy, z Węgier, których granice dotykają Ukrainy, będącej ofiarą rosyjskiej agresji wojennej. Jest to pytanie wymagające odpowiedzi przede wszystkim od przywódców państw zaangażowanych oraz przywódców rządów europejskich i całego świata. Apeluje ono także do sumienia każdego z nas. Papież utożsamił się ze słowami wypowiedzianymi w 1950 r. przez jednego z ojców założycieli Europy, Roberta Schumana: «Wkład, jaki zorganizowana i żywotna Europa może wnieść w cywilizację, jest niezbędny do podtrzymywania pokojowych stosunków», bowiem «pokój światowy można będzie zachować jedynie dzięki kreatywnym wysiłkom, proporcjonalnym do zagrażających mu niebezpieczeństw». Słowa te Franciszek określa jako ...

Ta treść jest zarezerwowana dla Prenumeratorów

paywall-offer
Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku,
dostęp online do «L’Osservatore Romano» we wszystkich wersjach językowych jest zarezerwowany dla Prenumeratorów.