· Watykan ·

Główny Rabin gminy żydowskiej Rzymu

Riccardo Di Segni

 Riccardo Di Segni  POL-004
18 kwietnia 2023

Mija właśnie dziesięć lat pontyfikatu Papieża Franciszka. Liczba 10 jest ważną, symboliczną liczbą, podstawą naszego systemu liczenia; jest dziesięć palców dłoni. A badaczowi Biblii ‘10’ przypomina o dziesięciu przykazaniach, przypomina również o dziesięciu podstawowych słowach, za pomocą których został stworzony świat. Dziesięć było także — zgodnie ze słowami Mojżesza — buntów ludu izraelskiego podczas jego pobytu na pustyni. Tak więc ‘10’ przywołuje — w ujęciu biblijnym — podstawy postępowania, a czasami także pragnienie oderwania się od tych podstaw.

Jest to więc dla nas ważna data do świętowania. Życzę Papieżowi Franciszkowi, aby nadal pozostawał w dobrym zdrowiu, aby miał dużo siły, a przede wszystkim mądrości, i aby nadal prowadził swoją wspólnotę z siłą i mądrością, którą kierował się do tej pory. A także, aby podtrzymywał tę szczególną relację przyjaźni, jaką nawiązał z narodem żydowskim.