· Watykan ·

16 III — Przemówienie do przedstawicieli tajwańskich buddystów

Kultura spotkania burzy mury i buduje mosty

 Kultura spotkania burzy mury i buduje mosty  POL-004
18 kwietnia 2023

W czwartek 16 marca Papież przyjął na audiencji delegację tajwańskich mnichów buddyjskich, członków «United Association of Humanistic Buddhism». Okazją do spotkania była odbywana przez nich pielgrzymka edukacyjna do świętych miejsc religii katolickiej.

Czcigodny Opacie, drodzy Bracia i Siostry!

Miło mi was powitać, przedstawicieli buddyzmu humanistycznego na Tajwanie, oraz delegata Kościoła katolickiego. Wasza obecność dzisiaj świadczy o duchu przyjaźni i współpracy, którego pielęgnujecie jako wierzący, silnie zakorzenieni w waszych religijnych drogach. Nasze spotkanie odbywa się krótko po śmierci czcigodnego Mistrza Hsing-Yuna, patriarchy, założyciela klasztoru Fo Guang Shan. Znany na całym świecie ze swojego wkładu w buddyzm humanistyczny, był on również mistrzem międzywyznaniowej gościnności.

Wasza wizyta, którą określiliście jako pielgrzymkę edukacyjną, jest wyjątkową okazją do rozwijania kultury spotkania, w której podejmujemy ryzyko otwarcia się na innych, ufając, że odkryjemy w nich przyjaciół, braci i siostry, i w ten sposób nauczymy się i dowiemy się więcej o samych sobie. Rzeczywiście, odkrywając innych z ich różnorodnością, jesteśmy zachęcani do wyjścia poza nas samych oraz do zaakceptowania i przyjęcia naszych różnic.

Międzyreligijna pielgrzymka edukacyjna może być źródłem wielkiego ubogacenia, oferując liczne okazje do spotkania, uczenia się od siebie nawzajem i doceniania naszych różnych doświadczeń. Kultura spotkania buduje mosty i otwiera okna na święte wartości i zasady, które inspirują innych. Burzy mury, które dzielą ludzi i sprawiają, że są oni więźniami stereotypów, uprzedzeń czy obojętności.

Edukacyjna pielgrzymka do świętych miejsc danej religii — jak ta, którą odbywacie — może również pogłębić naszą ocenę specyfiki jej podejścia do boskości. Dzieła sztuki religijnej, które otaczają nas w Watykanie i w całym Rzymie, odzwierciedlają przekonanie, że w Jezusie Chrystusie sam Bóg stał się «pielgrzymem» na tym świecie z miłości do naszej rodziny ludzkiej. Dla chrześcijan Bóg, który stał się jednym z nas w człowieczeństwie Jezusa, nadal prowadzi nas w pielgrzymce świętości, dzięki której odzyskujemy i pogłębiamy nasze podobieństwo do Niego, i w ten sposób stajemy się, według słów św. Piotra, «uczestnikami Boskiej natury» (2 P 1, 4).

Na przestrzeni dziejów ludzie wierzący ustanawiali święte czasy i przestrzenie jako oazy spotkania, gdzie mężczyźni i kobiety mogli czerpać inspirację, potrzebną do mądrego i dobrego życia. W ten sposób przyczyniają się one do integralnego wychowania osoby ludzkiej, angażując «głowę, ręce, serce i duszę», i prowadzą ją tym samym do doświadczenia «harmonii ludzkiej integralności, czyli całego piękna tej harmonii» (przemówienie podczas spotkania na temat «Religia i edukacja», zorganizowanego w ramach Globalnego Paktu Edukacyjnego, 5 października 2021 r.).

Takie oazy spotkania są tym bardziej potrzebne w naszych czasach, w których «nieustannie wzrastająca szybkość przemian ludzkości i naszej planety łączy się dziś z intensyfikacją rytmu życia i pracy» (enc. Laudato si’, 18). Ta rzeczywistość ma wpływ również na życie i kulturę religijną i wymaga odpowiedniej formacji i wychowania młodych ludzi w ponadczasowej prawdzie i uczenia sprawdzonych metod modlitwy i budowania pokoju. W tym miejscu należy jeszcze raz zauważyć, że «religie zawsze pozostawały w ścisłym związku z edukacją, łącząc działalność religijną z działalnością wychowawczą, szkolną i akademicką. Podobnie jak w przeszłości, tak i dzisiaj, dzięki mądrości i humanizmowi naszych tradycji religijnych, chcemy być bodźcem do odnowy działań edukacyjnych, które mogą się przyczynić do wzrostu powszechnego braterstwa w świecie» (przemówienie podczas spotkania na temat «Religia i edukacja», 5 października 2021 r.).

Drodzy przyjaciele, moim życzeniem jest, aby ta pielgrzymka edukacyjna doprowadziła was, kierujących się myślą waszego duchowego Mistrza Buddy, do głębszego spotkania z samym sobą i z innymi, z tradycją chrześcijańską i z pięknem ziemi, która jest naszym wspólnym domem. Niech wasza wizyta w Rzymie będzie bogata w momenty prawdziwego spotkania, które z kolei mogą stać się cennymi okazjami do pogłębiania znajomości, mądrości, dialogu i zrozumienia.

Dziękuję wam za tę wizytę i modlę się o niebiańskie błogosławieństwa dla was. Dziękuję.