· Watykan ·

Braterskie życzenia

 Braterskie życzenia  POL-004
18 kwietnia 2023

Papież Franciszek po raz pierwszy ukazał się tłumom wypełniającym plac św. Piotra wieczorem 13 marca 2013 r. w Loggii Błogosławieństw Bazyliki Watykańskiej. Już w pierwszych słowach rozpoczynającego się pontyfikatu, wypowiedzianych do wiernych na całym świecie, podkreślił potrzebę wzajemnej modlitwy i podążania drogą braterstwa: «A teraz wyruszamy w drogę: Biskup i lud. W drogę Kościoła Rzymu, tego, który przewodzi w miłości wszystkim Kościołom, drogę braterstwa, miłości, wzajemnego zaufania. Módlmy się zawsze za siebie nawzajem: jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, aby panowało wielkie braterstwo».

Z okazji dziesiątej rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową do Franciszka nadchodziły z całego świata życzenia, gratulacje i zapewnienia o modlitwie. Poniżej publikujemy słowa przekazane przez Patriarchę Konstantynopola Bartłomieja, Prymasa Wspólnoty Anglikańskiej Justina Welby’ego, Wielkiego Imama Ahmeda al-Tajeba oraz Głównego Rabina Rzymu Riccarda di Segniego.