· Watykan ·

Przesłania i dokumenty

 Przesłania i dokumenty  POL-002
06 marca 2023

W styczniu zostały opublikowane następujące przesłania i dokumenty Ojca Świętego:

6 i — Konstytucja apostolska «In Ecclesiarum Communione» (We wspólnocie Kościołów), regulująca działalność wikariatu Rzymu.

10 i — Orędzie na 31. Światowy Dzień Chorego.

14 i — List do katolików z Kuby z okazji 25. rocznicy podróży apostolskiej św. Jana Pawła ii do tego kraju.

20 i — Przesłanie wideo do młodzieży, przygotowującej się do udziału w Światowym Dniu Młodzieży w Lizbonie.

23 i — Przesłanie do uczestników ii Sympozjum na temat choroby Hansena, odbywającego się w dniach 23 i 24 stycznia w Rzymie pod hasłem: «Nie zostawiać nikogo w tyle».

24 i — Orędzie na 57. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu;

— przesłanie do uczestników v Międzynarodowej Konferencji na temat równowagi na świecie, odbywającej się w Hawanie (Kuba) w dniach 24-28 stycznia.

25 i — Orędzie na 97. Światowy Dzień Misyjny;

— przesłanie do uczestników Kapituły Generalnej Zakonu Maltańskiego.