· Watykan ·

Nominacje i inne decyzje

06 marca 2023

Poniżej publikujemy niektóre nominacje i decyzje Ojca Świętego ze stycznia:

6 i — Papież mianował ks. Giordana Piccinottiego sdb , dotychczas skarbnika zarządu organizacji pozarządowej vis (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), podsekretarzem Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej;

— Papież mianował biskupa pomocniczego Rzymu Baldassare Reinę wiceregentem diecezji rzymskiej.

7 i — Papież mianował ks. prał. Alberta Roya Mejíę, relatora Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, promotorem wiary (prałatem teologiem) tejże Dykasterii.

10 i — Papież mianował podsekretarzem Sekcji ds. Stosunków z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi Sekretariatu Stanu ks. prał. Daniela Pacha, radcę Nuncjatury, pracującego w tejże Sekcji.

11 i — Papież mianował Gleisona De Paula Sou-zę, sekretarza Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, członkiem zarządu Papieskiej Akademii «Pro Vita».

12 i — Papież mianował obrońcą węzła małżeńskiego w Trybunale Roty Rzymskiej Jude'a Barthomieux Frédérica, pracownika tegoż Trybunału.

20 i — Papież mianował promotorem sprawiedliwości w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej ks. Pawła Malechę, dotychczas zastępcę promotora sprawiedliwości w tymże Trybunale.

23 i — Papież mianował prałatem audytorem Trybunału Roty Rzymskiej ks. prał. Pierangela Pietracatellę, dotychczas kierownika biura w tymże Trybunale.

25 i — Papież mianował abpa Salvatore Pennacchia, dotychczas nuncjusza apostolskiego w Polsce, rektorem Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie.

28 i — Papież przyjął rezygnację bpa Jana Kopca z rządów w diecezji gliwickiej; na jego miejsce mianował ks. Sławomira Odera, ojca duchownego kapłanów diecezji toruńskiej.

30 i — Papież przyjął rezygnację kard. Marca Ouelleta z urzędu prefekta Dykasterii ds. Biskupów oraz przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej; na jego miejsce mianował bpa Roberta Francisa Prevosta, dotychczas biskupa Chiclayo (Peru); nadał mu jednocześnie tytuł arcybiskupa.

31 i — Papież mianował podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ks. prał. Krzysztofa Marcjanowicza, dotychczas pracownika Dykasterii ds. Ewangelizacji i ceremoniarza papieskiego.