· Watykan ·

8 II — Przesłanie wideo na 9. Światowy Dzień Modlitwy i Refleksji poświęconej Walce z Handlem Ludźmi

Młodzi jako protagoniści walki o godność człowieka

A tapestry portrait of St. Josephine Bakhita, an African slave who died in 1947, hangs from the ...
06 marca 2023

Dziś wspominamy św. Bakhitę, patronkę ofiar handlu ludźmi. Łączę się z wami, obchodzącymi ten Dzień, dziewiąty Światowy Dzień Modlitwy i Refleksji poświęconej Walce z Handlem Ludźmi, którego temat brzmi: W drodze po godność, i który angażuje młodych ludzi jako protagonistów.

Zwracam się szczególnie do was, młodych; zachęcam was do troski o godność — waszą i każdego napotkanego człowieka. Dowiedziałem się, że to wy wybraliście temat: «W drodze po godność». To bardzo ważne — wskazuje na rozległy horyzont waszego zaangażowania w przeciwdziałanie handlowi ludźmi: godność człowieka. W ten sposób możecie przyczynić się do podtrzymywania żywej nadziei; a ja dodam jeszcze radość — zachęcam, abyście zachowywali ją w sercach, wraz ze Słowem Bożym, ponieważ prawdziwą radością jest Chrystus!

Handel ludźmi uwłacza godności. Wyzysk i ujarzmianie ograniczają wolność i czynią z ludzi przedmioty, które można wykorzystać i wyrzucić. A system handlu ludźmi wykorzystuje niesprawiedliwości i nieprawości, które zmuszają miliony ludzi do życia w sytuacji bezbronności. Rzeczywiście, osoby zubożałe w wyniku kryzysu gospodarczego, wojen, zmian klimatycznych i bardzo wielkiej niestabilności łatwo jest zwerbować. Niestety, handel ludźmi rośnie w niepokojącej mierze, dotykając głównie migrantów, kobiety i dzieci, młodych, takich jak wy, ludzi pełnych marzeń i pragnienia godnego życia.

Wiemy, że żyjemy w trudnych czasach, ale właśnie w tej rzeczywistości my wszyscy, a zwłaszcza ludzie młodzi musimy połączyć siły, aby tkać sieci dobra, by szerzyć światło, które pochodzi od Chrystusa i Jego Ewangelii. Światło, które w tych dniach zostanie symbolicznie przekazane młodym, którzy przybyli do Rzymu, aby reprezentować organizacje od lat współpracujące przy organizacji tego Dnia modlitwy i zaangażowania w przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Poprzez ten gest jesteście posłani, jako misjonarze godności człowieka, by przeciwdziałać handlowi ludźmi i wszelkim formom wyzysku. W ten sposób rozpoczyna się specjalny rok zaangażowania młodych, aż do kolejnych obchodów tego Dnia w 2024 r. Strzeżcie tego światła, a będziecie błogosławieństwem dla innych młodych ludzi. Nie ustawajcie w poszukiwaniu dróg prowadzących do przemiany naszych społeczeństw i zapobiegania tej haniebnej pladze, jaką jest handel ludźmi.

Trzeba wyruszać po godność, sprzeciwiać się handlowi ludźmi, nie pozostawiając nikogo samemu sobie. Chciałbym przytoczyć kilka pięknych sformułowań, które napisaliście: «Iść z otwartymi oczami, aby rozpoznawać procesy, które powodują, że miliony osób, zwłaszcza młodych, padają ofiarami handlu ludźmi w celu brutalnego wykorzystywania. Iść z czujnym sercem, aby odkrywać i wspierać codzienne drogi do wolności i godności. Iść z nadzieją w stopach, aby promować działania zwalczające handel ludźmi. Iść, trzymając się za ręce, aby wspierać się wzajemnie i budować kulturę spotkania, prowadzącą do nawrócenia serc i tworzenia społeczeństw integracyjnych, zdolnych do ochrony praw i godności każdej osoby».

Mam nadzieję, że wielu przyjmie wasze zaproszenie do wspólnej drogi, aby przeciwdziałać handlowi ludźmi; do podążania razem z tymi, którzy są niszczeni przez przemoc związaną z wykorzystywaniem seksualnym i w pracy; do podążania razem z migrantami, z przesiedlonymi, z tymi, którzy szukają miejsca do życia w pokoju i w rodzinie. Razem z wami, młodymi, aby odważnie potwierdzać wartość godności człowieka.

Dziękuję wam i mówię: idźcie naprzód odważnie! Idźcie naprzód odważnie! Niech Pan wam błogosławi, a Matka Boża niech ma was w swojej opiece. Św. Bakhito, módl się z nami i za nas. Z serca błogosławię was wszystkich, którzy pracujecie na rzecz walki z handlem ludźmi, i każdej osobie, którą spotykacie na tej drodze po godność. Dziękuję!