· Watykan ·

Przesłania i dokumenty

 Przesłania i dokumenty  POL-012
09 stycznia 2023

W listopadzie zostały opublikowane następujące przesłania
i dokumenty Ojca Świętego:

14 xi — List do kard. Juana José Omelli Omelli, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Hiszpanii, z okazji 500-lecia przybycia św. Ignacego Loyoli do Barcelony.

22 xi — Dekret w sprawie Caritas Internationalis, na mocy którego Ojciec Święty mianował nadzwyczajnym komisarzem tej organizacji Piera Francesca Pinellego.

25 xi — List do narodu ukraińskiego, skierowany w dziewięć miesięcy od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę.

27 xi — Przesłanie do uczestników Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej.

30 xi — Przesłanie do Patriarchy Ekumenicznego Konstantynopola, Bartłomieja, z okazji święta św. Andrzeja Apostoła, który jest patronem tego Patriarchatu.