· Watykan ·

Nominacje i inne decyzje

09 stycznia 2023

Poniżej publikujemy niektóre nominacje i decyzje Ojca Świętego z listopada:

3 xi — Papież mianował członkiem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych prof. Sabinę Alkire z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

8 xi — Ojciec Święty włączył do Kolegium Protonotariuszy Apostolskich ks. prał. Briana Edwina Ferme, dotychczas sekretarza Rady ds. Ekonomii;

— Papież mianował o. Francesca Panizzola ofm Conv, dotychczas pracownika Dykasterii Nauki Wiary, kierownikiem biura tejże Dykasterii.

17 xi — Papież mianował Gleisona De Paula Sou-zę, nauczyciela religii w liceum w Galatinie (Włochy), sekretarzem Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

21 xi — Papież mianował abpa Claudia Gugerottiego, dotychczas nuncjusza apostolskiego w Wielkiej Brytanii, prefektem Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich;

— Papież nadał tytuł adwokata rotalnego Selimowi Jeanowi Sfeirowi, maronickiemu arcybiskupowi Cypru.

25 xi — Ojciec Święty mianował przewodniczącym Papieskiej Komisji Archeologii Sakralnej ks. prał. Pasquale Iacobone, dotychczas sekretarza i członka tejże Komisji;

— Papież włączył do grona członków Papieskiej Komisji Archeologii Sakralnej i mianował jednocześnie jej sekretarzem Raffaellę Giuliani, dotychczas pracującą w tej Komisji;

— Papież mianował podsekretarzem Dykasterii ds. Kultury i Edukacji prof. Antonellę Sciarrone Alibrandi, dotychczas prorektor Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie;

— Papież mianował prof. Lucę Tuninettiego, dziekana Wydziału Filozoficznego Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana w Rzymie, sekretarzem Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu;

— Papież mianował siedemnastu nowych konsultorów Dykasterii ds. Duchowieństwa;

— Papież mianował ks. Robertha Alexandra Hernándeza Gómeza, pracownika Dykasterii ds. Kultury i Edukacji, członkiem Rady Zarządzającej Agencji Stolicy Apostolskiej ds. Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych ( avepro ).