· Watykan ·

Nominacje i decyzje papieskie

06 grudnia 2022

Poniżej publikujemy niektóre nominacje i decyzje Ojca Świętego z października:

7 x — Papież mianował nowych członków dykasterii Kurii Rzymskiej. Zostali nimi kardynałowie:

1) w Dykasterii ds. Ewangelizacji: Arthur Roche; Lazzaro You Heung-sik; Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão; Giorgio Marengo imc .

2) w Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Lazzaro You Heung-sik.

3) w Dykasterii ds. Biskupów: Arthur Roche; Lazzaro You Heung-sik; Jean-Marc Aveline; Oscar Cantoni.

4) w Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego: Fernando Vérgez Alzaga lc ; Leonardo Ulrich Steiner ofm ; Virgilio do Carmo da Silva sdb .

5) w Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia: Peter Ebere Okpaleke; Robert Walter McElroy; William Seng Chye Goh.

6) w Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan: Paulo Cezar Costa; Richard Kuuia Baawobr ma fr.

7) w Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego: Jean-Marc Aveline.

8) w Dykasterii ds. Kultury i Edukacji: Arthur Roche.

9) w Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka: Robert Walter McElroy; Anthony Poola.

10) w Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej: Paulo Cezar Costa; Adalberto Martínez Flores.

15 x — Papież mianował o. Jaime Emilia Gonzáleza Magañę sj , wykładowcę w Instytucie Duchowości Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, teologiem Penitencjarii Apostolskiej;

— członkami Rady Zarządzającej Papieskiej Akademii «Pro Vita» zostali przez Papieża mia-nowani: bp Noël Simard; ks. Philippe Bordeyne; o. Jacques Koudoubi Simporé mi ; s. Margarita Bofarull Buñuel rscj ; prof. Laura Palazzani.

— członkami zwyczajnymi Papieskiej Akademii «Pro Vita» zostali przez Papieża mianowani: abp Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio; o. Humberto Miguel Yáñez Molina sj ; prof. Carlos Centeno Cortés; Roberto Dell’Oro; Federico de Montalvo Jääskeläinen; Paolo de Tarso Ramos Ribeiro; Mariana Mazzucato; Saad Al-Din Mosaad Helaly; John N. Nkengasong; Jean Marie Okwo-Bele; Stephan Werner Sahm; Martha Margarita Luz Tarasco Michel; Sheila Dinotshe Tlou; Krzysztof Wiak.

20 x — Papież mianował prof. Marca Impagliazza, przewodniczącego Wspólnoty św. Idziego, konsultorem historykiem Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.

21 x — Papież mianował członkiem Rady Nadzoru Finansowego i Informacji prof. Giuseppe Boccuzziego, wykładowcę Wydziału Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Politycznych Uniwersytetu w Cagliari (Włochy).

22 x — Papież mianował ordynariuszem diecezji płockiej bpa Szymona Stułkowskiego, dotychczas biskupa pomocniczego poznańskiego.

— Papież mianował członkiem Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich kard. Mattea Marię Zuppiego, arcybiskupa Bolonii.

26 x — Papież mianował asesorem ds. ogólnych Sekretariatu Stanu ks. prał. Roberta Campisiego, dotychczas radcę nuncjatury, pracującego w tej samej sekcji Sekretariatu Stanu.

28 x — Papież mianował s. Raffaellę Petrini fse , sekretarz generalną Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, członkiem Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej.

29 x — Papież mianował biskupem pomocniczym opolskim ks. Waldemara Musioła, dotychczas dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu.