· Watykan ·

Przesłania i inne dokumenty

31 października 2022

We wrześniu zostały opublikowane następujące przesłania i dokumenty Ojca Świętego:

3 ix — Reskrypt «ex Audientia SS.mi», dotyczący regulaminu Komisji ds. kontroli projektu renowacji koszar Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej;

— dekret dotyczący rozwiązania Rady Suwerennego Zakonu Maltańskiego, powołania jego tymczasowego kierownictwa, zwołania nadzwyczajnej kapituły generalnej, promulgowania nowej Konstytucji Zakonu Maltańskiego oraz związanego z nią kodeksu.

8 ix — Telegram kondolencyjny po śmierci królowej Elżbiety ii ;

— przesłanie, podpisane przez Sekretarza Stanu kard. Pietra Parolina, z okazji Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji, obchodzonego co roku 8 września przez państwa onz w ramach programów walki z analfabetyzmem;

— przesłanie wideo do członków ekumenicznej wspólnoty formacyjnej The Community at the Crossing (Wspólnota na skrzyżowaniu) ze Stanów Zjednoczonych, z okazji jej inauguracji.

12 ix — Orędzie na 37. Światowy Dzień Młodzieży 2022-2023.

16 ix — Reskrypt «ex Audientia SS.mi», dotyczący likwidacji Fundacji Populorum Progressio i utworzenia na jej miejsce Funduszu Populorum Progressio. Powołana w 1992 r. przez Jana Pawła ii Fundacja powstała w celu wsparcia ubogich w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Fundusz został powierzony Radzie Episkopatów Ameryki Łacińskiej ( celam ).

29 ix — Przesłanie z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Marnowaniem Żywności.