· Watykan ·

Audiencje

 Audiencje  POL-010
31 października 2022

We wrześniu na audiencjach prywatnych zostali przyjęci przez Ojca Świętego m.in.:

1 ix — Uczestnicy kapituły generalnej Instytutu Ojców Szensztackich — kapłańskiej wspólnoty Ruchu Szensztackiego;

— członkowie włoskiego Stowarzyszenia Profesorów i Miłośników Liturgii.

2 ix — Członkowie stowarzyszenia zrzeszającego absolwentów prowadzonego przez zakon jezuitów Kollegium Kalksburg w Wiedniu.

3 ix — Członkowie avsi — włoskiej fundacji zrzeszającej wolontariuszy, zaangażowanych w prowadzoną w Syrii akcję «Otwarte Szpitale»;

— delegacja Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego;

— María Leticia Casati Caballero, ambasador Paragwaju przy Stolicy Apostolskiej, która złożyła listy uwierzytelniające.

5 ix — Adam Kwiatkowski, ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, który złożył listy uwierzytelniające;

— przedstawiciele Caritas Hiszpanii;

— przedstawiciele Bractwa żydowsko-muzułmańskiego (Confraternidad Judeo Musulmana) z Argentyny;

— o. Geoffroy Kemlin, opat benedyktyńskiego klasztoru w Solesmes we Francji;

— Seyed Taha Hashemi, ambasador Islamskiej Republiki Iranu przy Stolicy Apostolskiej, który przybył z wizytą pożegnalną.

8 ix — Uczestnicy spotkania przedstawicieli papieskich.

9 ix — Derek Hannon, ambasador Irlandii przy Stolicy Apostolskiej, który przybył z wizytą pożegnalną.

10 ix — Uczestnicy sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk;

— uczestnicy iii Międzynarodowego Kongresu Katechetycznego.

12 ix — Członkowie Confindustrii (Powszechnej Konfederacji Przemysłu Włoskiego) — organizacji pracodawców i przemysłowców włoskich;

— członkowie Stowarzyszenia Studentów Szwajcarskich, z okazji 75. rocznicy kanonizacji św. Mikołaja z Flüe, patrona Szwajcarii i Stowarzynia.

16 ix — Uczestnicy kapituły generalnej Zakonu Cystersów Ściślejszej Obserwancji (trapistów);

— członkowie zarządu Fundacji «Populorum Progressio»

— Marcus Bergmann, ambasador Austrii przy Stolicy Apostolskiej, który złożył listy uwierzytelniające.

17 ix — Pielgrzymi z diecezji Alessandria oraz młodzież przystępująca do sakramentu bierzmowania z archidiecezji Spoleto-Nursja we Włoszech;

— Alassane Ouattara, prezydent Wybrzeża Kości Słoniowej;

— biskupi uczestniczący w kursie szkoleniowym dla biskupów misyjnych.

19 ix — Nowi biskupi, uczestniczący w kursie formacyjnym, zorganizowanym przez Dykasterię ds. Biskupów i Dykasterię ds. Kościołów Wschodnich.

21 ix — David Choquehuanca, wiceprezydent Boliwii.

22 ix — Uczestnicy xi Międzynarodowego Kongresu Tomistycznego, odbywającego się w dniach 19-24 września w Rzymie z inicjatywy Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu i Instytutu Tomistycznego Angelicum;

— uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Deloitte Global, jedną z największych międzynarodowych firm świadczących usługi audytorsko-konsultingowe;

— Kanonicy Regularni Zakonu Premonstratensów (norbertanów), z okazji 900. rocznicy założenia pierwszej wspólnoty w Prémontré we Francji;

26 ix — Wspólnota Katolicka «Shalom», z okazji 40. rocznicy jej powstania;

— uczestniczki kapituły generalnej Zgromadzenia Sióstr Tercjarek Kapucynek od Świętej Rodziny.

28 ix — António Vitorino, dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji ( iom ).

29 ix — Uczestnicy konferencji na temat migrantów, uchodźców i edukacji, odbywającej się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

30 ix — Delegacja młodzieży Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola;

— Thomas Bach, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, oraz Christoph de Kepper, dyrektor generalny Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego;

— członkowie międzynarodowego stowarzyszenia wiernych na prawie papieskim Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomàs de Aquino ( fasta ), z okazji 60-lecia istnienia;

— uczestnicy międzynarodowej konferencji na temat sportu: «Sport for all. Cohesive, Accessible and Tailored to each person», zorganizowanej przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia.