· Watykan ·

Ziarno

 Ziarno  POL-009
27 września 2022
Kościół z zasady czci w liturgii narodzenie kogoś dla nieba, wyjątek robi tylko trzykrotnie; świętując ziemskie narodzenie samego Chrystusa, a także św. Jana Chrzciciela i Najświętszej Maryi Panny. Powód jest prosty. Tylko te trzy Osoby, przychodząc na ten świat, były bez grzechu: Syn Boży, «który nie znał grzechu» (2 Kor 5, 21), Jan Chrzciciel, który już w łonie Matki został napełniony Duchem Świętym (por. Łk 1, 15), i Maryja, Niepokalanie Poczęta. Pismo Święte nic nie mówi o narodzinach Matki Bożej. Mówią o tym stare teksty chrześcijańskie, zwłaszcza apokryfy, w tym — pochodząca z połowy ii wieku — Protoewangelia Jakuba. Stamtąd dowiadujemy się, że rodzicami Maryi byli pobożni ludzie św. Joachim i św. Anna i że Maryja jako kilkuletnia dziewczynka została przez rodziców ...

Ta treść jest zarezerwowana dla Prenumeratorów

paywall-offer
Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku,
dostęp online do «L’Osservatore Romano» we wszystkich wersjach językowych jest zarezerwowany dla Prenumeratorów.