· Watykan ·

Świadomość własnej małości

 Świadomość własnej małości  POL-009
27 września 2022
Albino Luciani w pierwszej homilii, którą wygłosił jako patriarcha Wenecji 8 lutego 1970 r. w bazylice św. Marka, powtórzył słowa, które wypowiedział jedenaście lat wcześniej do wiernych diecezji Vittorio Veneto, gdy został ich biskupem: «Bóg pewne wielkie rzeczy lubi czasem wypisać nie na brązie czy marmurze, ale wręcz na prochu, aby — jeśli pismo pozostanie, nierozsypane ani nierozproszone przez wiatr — było jasne, że wszystko jest tylko i wyłącznie zasługą Boga. Ja jestem prochem — urząd patriarchy i diecezja wenecka to wielkie sprawy, złączone z prochem. Jeśli z tego połączenia wyniknie coś dobrego, to jasne, że wszystko to będzie zasługą miłosierdzia Pana». W tych właśnie słowach: «jestem prochem», kryje się wielka tajemnica życia chrześcijańskiego, której Albino Luciani ...

Ta treść jest zarezerwowana dla Prenumeratorów

paywall-offer
Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku,
dostęp online do «L’Osservatore Romano» we wszystkich wersjach językowych jest zarezerwowany dla Prenumeratorów.