· Watykan ·

Przesłania i inne dokumenty

27 września 2022

W sierpniu zostały opublikowane następujące przesłania i dokumenty Ojca Świętego:

2 viii — Przesłanie do uczestników Festiwalu Młodych «Mladifest», odbywającego się w Medziugoriu w dniach od 1 do 6 sierpnia.

6 viii — Przesłanie wideo do młodych ewangelizatorów, uczestniczących w międzynarodowym spotkaniu «Hechos 29» w Monterrey, w Meksyku, które odbywało się w dniach od 5 do 6 sierpnia.

10 viii — Przesłanie wideo do grupy argentyńskich misjonarzy.

19 viii — Przesłanie, podpisane przez Sekretarza Stanu kard. Pietra Parolina, do ordynariusza Rimini, bpa Francesca Lambiasiego, z okazji xliii Mityngu Przyjaźni między Narodami, odbywającego się w Rimini w dniach od 20 do 25 sierpnia pod hasłem: «Pasja dla człowieka».

22 viii — Przesłanie, podpisane przez Sekretarza Stanu kard. Pietra Parolina, z okazji 72. Krajowego Tygodnia Liturgicznego, odbywającego się w Salerno, we Włoszech, od 22 do 25 sierpnia.

23 viii — Reskrypt «ex Audientia SS.mi», dotyczący administracji i zarządzania aktywami finansowymi i płynnością finansową Stolicy Apostolskiej i związanych z nią instytucji.

24 viii — Orędzie do biskupów, kapłanów, diakonów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich z okazji pięćdziesiątej rocznicy publikacji listu apostolskiego w formie motu proprio «Ministeria quaedam» św. Pawła vi .