· Watykan ·

Nominacje i decyzje papieskie

27 września 2022

Poniżej publikujemy niektóre nominacje i decyzje Ojca Świętego z sierpnia:

4 viii — Papież mianował Massimiliana Strappettiego, pielęgniarza koordynatora Dyrekcji Zdrowia i Higieny, osobistym asystentem sanitarnym.

6 viii — Papież mianował prezesem Papieskiej Akademii Teologicznej bpa Antonia Staglianò, ordynariusza diecezji Noto.

27 viii — Papież mianował kard. Luisa Tagle specjalnym wysłannikiem na zakończenie 50. Konferencji Generalnej Federacji Konferencji Biskupów Azji ( fabc ), która odbędzie się w Bangkoku, w Tajlandii, 30 października.