· Watykan ·

Śp. kard. Cláudio Hummes

(FILES) In this file photo taken on October 07, 2019 Brazilian Cardinal, honorary president of the ...
30 sierpnia 2022

Urodził się 8 sierpnia 1934 r. w Montenegro, w stanie Rio Grande do Sul, w Brazylii. Pochodził z rodziny niemieckich imigrantów. Na chrzcie otrzymał imiona Auri Afonso. W 1952 r. wstąpił do zakonu franciszkanów. 2 lutego 1956 r. złożył śluby zakonne i wybrał imię Cláudio. Święcenia kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1958 r. Po studiach filozoficznych i teologicznych w Brazylii kontynuował, w latach 1959-1963, studia na Papieskim Uniwersytecie Antonianum, gdzie obronił doktorat z filozofii. Po powrocie do ojczyzny wykładał filozofię we franciszkańskim seminarium duchownym w Garibaldi, pełnił również posługę duszpasterską w parafii. W 1968 r. został wysłany do Szwajcarii, gdzie kształcił się w Instytucie Ekumenicznym w Genewie. W latach 1972-1975 był przełożonym prowincji franciszkańskiej w Rio Grande do Sul. 22 marca 1975 r. został mianowany biskupem koadiutorem Santo André z prawem następstwa, a w grudniu tegoż roku objął rządy pasterskie. W latach 1996-1998 był metropolitą Fortalezy, a od kwietnia 1998 r. metropolitą São Paulo. 21 lutego 2001 r. Jan Paweł ii wyniósł go do godności kardynalskiej. 31 października 2006 r. Benedykt xvi mianował go prefektem ówczesnej Kongregacji ds. Duchowieństwa, funkcję tę pełnił do 2010 r. Zmarł 4 lipca 2022 r. w São Paulo.