· Watykan ·

Przesłania i inne dokumenty

30 sierpnia 2022

W czerwcu i w lipcu zostały opublikowane następujące przesłania i dokumenty Ojca Świętego:

4 vi — Przesłanie wideo w związku z ekumenicznym czuwaniem modlitewnym w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zorganizowanym przez charis (Catholic Charismatic Renewal International Service).

14 vi — Orędzie na xxxiii Światowy Dzień Ubogich.

15 vi — Reskrypt «ex Audientia SS.mi», dotyczący stowarzyszeń wiernych in itinere o charakterze publicznym. Zgodnie z reskryptem, biskup diecezjalny przed ustanowieniem publicznego stowarzyszenie wiernych, które ma się stać instytutem życia konsekrowanego lub stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie diecezjalnym, musi uzyskać pisemną zgodę Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

20 vi — Przesłanie wideo do Misyjnego Ruchu Franciszka, z okazji inauguracji «Historyczno-Kulturalnego Szlaku Matki Bożej z Luján w Argentynie —‘Czarny Manuel’

21 vi — Przesłanie do uczestników pierwszego spotkania państw stron Traktatu o zakazie broni jądrowej.

28 vi — Przesłanie wideo do uczestników Światowego Szczytu Turystyki Młodzieżowej, odbywającego się w Sorrento, we Włoszech, w dniach od 27 czerwca do 3 lipca, zorganizowanego przez Światową Organizację Turystyki przy onz ( unwto ).

29 vi — Przesłanie do Manuela Bretóna Romera, przewodniczącego hiszpańskiej Caritas, z okazji 75. rocznicy powstania tej organizacji.

30 vi — List apostolski o liturgii Desiderio desideravi.

2 vii — Przesłanie wideo do mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego.

11 vii — List do arcybiskupa większego kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka oraz biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, zebranych na synodzie, odbywającym się w Przemyślu w dniach 7-15 lipca;

— przesłanie do uczestników Europejskiej Konferencji Młodzieży ( eu Youth Conference), odbywającej się w Pradze w dniach 11-13 lipca pod hasłem: «Wspólne zaangażowanie na rzecz zrównoważonej i inkluzywnej Europy».

12 vii — Przesłanie do członków komisji ds. dialogu katolicko-zielonoświątkowego z okazji 50. rocznicy jej ustanowienia;

— list do przewodniczącego Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej ( celam ) z okazji inauguracji jej nowej siedziby w stolicy Kolumbii, Bogocie.

13 vii — Przesłanie do uczestników konferencji na temat odporności ludzi i ekosystemów w warunkach stresu klimatycznego (Resilience of People and Ecosystems under Climate Stress), zorganizowanej przez Papieską Akademię Nauk.

16 vii — Przesłanie do mieszkańców Dominikany w związku z kończącym się 15 sierpnia rokiem jubileuszowym, ogłoszonym z okazji setnej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej z Altagracia, patronki Dominikany.

18 vii — Przesłanie do uczestników Światowego Kongresu Międzynarodowej Organizacji Mediów Katolickich signis ( signis World Congress 2022) na temat: «Pokój w świecie cyfrowym», odbywającego się w Seulu w dniach 15-18 sierpnia.

19 vii — Przesłanie wideo do uczestników ii Pan-afrykańskiego Kongresu Teologicznego, odbywającego się w Nairobi w dniach 19-22 lipca.

21 vii — Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego.

22 vii — List apostolski w formie motu proprio «Ad charisma tuendum», na mocy którego Ojciec Święty — w trosce o zachowanie charyzmatu Opus Dei oraz o wsparcie misji ewangelizacyjnej, jaką pełnią w świecie członkowie tejże prałatury — modyfikuje niektóre z artykułów konstytucji apostolskiej Jana Pawła ii Ut sit z 28 listopada 1982 r., dostosowując je do postanowień konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium z 19 marca 2022 r.