· Watykan ·

Nominacje i decyzje papieskie

30 sierpnia 2022

Poniżej publikujemy niektóre nominacje i decyzje Ojca Świętego z czerwca i lipca:

1 vi — Papież mianował nowych członków Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

4 vi — Ojciec Święty przyjął rezygnację biskupa diecezji płockiej Piotra Libery.

11 vi — Papież mianował Mariellę Magnani, profesor Uniwersytetu w Pawii, oraz Francesca Saveria Mariniego, profesora Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie, sędziami Trybunału Państwa Watykańskiego;

— Ojciec Święty mianował 15 nowych członków Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

15 vi — Papież mianował Johna T. Dunlapa namiestnikiem Wielkiego Mistrza Suwerennego Zakonu Maltańskiego.

25 vi — Ojciec Święty mianował Kevina Ingrama członkiem Urzędu Informacji i Nadzoru Finansowego ( asif ).

28 vi — Papież mianował ks. Adriana Puta, proboszcza parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze, biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

5 vii — Ojciec Święty mianował abpa Giuseppe Andreę Salvatore Baturiego sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Włoch.

6 vii — Franciszek mianował ks. Piotra Przyborka, dyrektora wydziału duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, biskupem pomocniczym gdańskim;

— Papież mianował ks. Philippe'a Curbelié, kierownika biura Dykasterii ds. Kultury i Edukacji, podsekretarzem Dykasterii Nauki Wiary.

13 vii — Papież mianował 14 nowych członków Dykasterii ds. Biskupów, w tym trzy kobiety: s. Raffaellę Petrini fse , s. Yvonne Reungoat fma oraz przewodniczącą Światowej Unii Katolickich Organizacji Kobiet Marię Lia Zervino.

15 vii — Ojciec Święty mianował Francesca Nunzia, dotychczas kierownika biura w Sekretariacie ds. Ekonomii, wicedyrektorem Watykańskiego Funduszu Emerytalnego.

28 vii — Papież mianował Christine Marię Grafinger, emerytowaną archiwistkę archiwum Apostolskiej Biblioteki Watykańskiej, członkiem Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych.