· Watykan ·

Przesłania i inne dokumenty

07 lipca 2022

W maju zostały opublikowane następujące przesłania i dokumenty Ojca Świętego:

4 v — Przesłanie do uczestników konferencji na temat: «Charyzma i kreatywność. Katalogowanie, zarządzanie i projekty innowacyjne na rzecz dziedzictwa kulturowego wspólnot życia konsekrowanego», odbywającej się w Rzymie w dniach 4-5 maja z inicjatywy Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Papieskiej Rady Kultury.

5 v — Orędzie na 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania;

— chirograf, ogłaszający utworzenie Domus Vaticanae — instytucji związanej ze Stolicą Apostolską, powołanej do zarządzania trzema domami dla watykańskich gości, a także domu dla emerytowanych pracowników dyplomatycznych Watykanu;

— chirograf w sprawie powołania Międzydykasterialnej Komisji ds. Rewizji Regulaminu Ogólnego Kurii Rzymskiej.

7 v — Wspólne orędzie Papieża Franciszka, arcybiskupa Canterbury Justina Welby’ego oraz moderatora Zgromadzenia Ogólnego Kościoła Szkocji Jima Wallace’a do przywódców politycznych Sudanu Południowego.

10 v — Orędzie na ii Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych;

— przesłanie do Patriarchy Tawadrosa ii z okazji ix Dnia Przyjaźni między Koptami i Katolikami.

12 v — Orędzie na 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

16 v — Przesłanie do Papieskich Dzieł Misyjnych, w związku z beatyfikacją Pauliny Jaricot.

17 v — Chirograf, ustanawiający Papieską Fundację «Scholas Occurrentes» jako prywatne stowarzyszenie wiernych o charakterze międzynarodowym.

— przesłanie do uczestników v Światowej Konferencji w Durbanie ( rpa ) na temat wyeliminowania wykorzystywania dzieci i młodzieży do pracy.

18 v — Reskrypt «ex Audientia SS.mi», dotyczący odstępstw od art. 588, §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego w kwestii nominacji na stanowisko wyższego przełożonego w zgromadzeniach zakonnych.

19 v — Przesłanie do uczestników międzynarodowej konferencji na temat: «Adamie, gdzie jesteś? Kwestia antropologiczna dzisiaj», zorganizowanej z okazji 50. rocznicy założenia Instytutu Psychologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

25 v — Przesłanie z okazji 102. Dnia Katolików Niemieckich («Deutsche Katholikentag»).

26 v — Przesłanie wideo do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.

30 v — Przesłanie do członków rady plenarnej Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji.