· Watykan ·

Audiencje

 Audiencje  POL-006
07 lipca 2022

W maju na audiencjach prywatnych zostali przyjęci przez
Ojca Świętego m.in.:

2 v — Przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich;

— Carmelo Barbagallo, przewodniczący Urzędu Nadzoru i Informacji Finansowej Stolicy Apostolskiej.

4 v — Fumio Kishida, premier Japonii.

5 v — Uczestniczki spotkania Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych( uisg ).

6 v — Ignazio Cassis, prezydent Szwajcarii;

— Haxhi Bujar Spahiu, Wielki Mufti Albanii;

— uczestnicy sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan;

— rekruci Gwardii Szwajcarskiej.

7 v — Janusz Kotański, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, który przybył z wizytą pożegnalną;

— uczestnicy kapituły generalnej Zakonu Najświętszej Maryi Panny od Wykupu Niewolników (mercedariusze).

9 v — Wykładowcy i studenci z Uniwersytetu w Maceracie;

— studenci i wykładowcy z Papieskiego Instytutu Liturgicznego św. Anzelma.

13 v — Członkowie Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej arcic ;

— uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Teologii Moralnej, zorganizowanej przez Papieski Uniwersytet Gregoriański i Papieski Instytut Teologiczny Jana Pawła ii dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną;

— kadra kierownicza i pracownicy włoskiego Krajowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

— wykładowcy z Uniwersytetu Loyola w Chicago.

14 v — Delegacja młodzieży z diecezji Viviers we Francji, przybyła na kanonizację Marii Rivier i Karola de Foucauld, pochodzących z tej diecezji;

— delegacja mieszkańców Wioski Franciszka («Village de François»), utworzonej w 2020 r. według projektu Étienne'a Villemaina w byłym opactwie trapistów Sainte-Marie-du-Désert, niedaleko Tuluzy, dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

— delegacja Stowarzyszenia Wolontariatu «Cornelia de Lange»;

— pielgrzymi z Instytutu Pobożnych Nauczycielek Filippini oraz z diecezji Viterbo i Civitavecchia-Tarquinia, przybyli z okazji 350. rocznicy urodzin św. Łucji Filippini.

16 v — Costas N. Papanicolas, przewodniczący «The Cyprus Institute»;

— rektorzy wyższych uczelni Rzymu i regionu Lacjum;

— uczestnicy kapituły generalnej Zakonu Posługujących Chorym (kamilianie);

— członkowie Fraternii Politycznej wspólnoty «Chemin Neuf».

18 v — Członkowie duchowej rodziny Karola de Foucauld, przybyli do Rzymu na uroczystość kanonizacji.

19 v — Wspólnota Papieskiego Kolegium Rumuńskiego, z okazji 85. rocznicy powstania;

— nowi ambasadorowie przy Stolicy Apostolskiej: Pakistanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Burundi i Kataru, którzy złożyli listy uwierzytelniające;

— członkowie Grupy św. Marty, powołanej w 2014 r. z inicjatywy Papieża Franciszka w celu współdziałania w walce z niewolnictwem;

— redaktorzy czasopism jezuickich.

21 v — Redaktorzy i czytelnicy katolickiego czasopisma «Famiglia Cristiana», które w zeszłym roku obchodziło 90-lecie powstania;

— uczestnicy kapituły generalnej Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich;

— uczestnicy międzynarodowej konferencji na temat nowej kultury stworzenia dla ochrony bioróżnorodności.

23 v — Przedstawiciele włoskiej Obrony Cywilnej;

— Carlos Antonio Cordero Suàrez, ambasador Hondurasu przy Stolicy Apostolskiej, który przybył z wizytą pożegnalną;

— prezydent Macedonii Północnej Dimitar Kowaczewski;

— premier Bułgarii Kirił Petkow;

— biskupi Konferencji Episkopatu Włoch ( cei ).

25 v — Delegacja «Global Solidarity Fund».

28 v — Delegacja buddystów z Mongolii;

— Lütfullah Göktaş, ambasador Turcji przy Stolicy Apostolskiej;

— członkowie Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych;

— członkowie Ruchu Kursów Chrześcijaństwa.

30 v — Uczestnicy kapituł generalnych Ubogich Sług i Służebnic Bożej Opatrzności;

— delegacja Zakonu Synów Przymierza («B’nai B’rith International»), najstarszej nieprzerwanie działającej żydowskiej organizacji na świecie, która wspiera społeczności żydowskie na świecie i w Izraelu, m.in. poprzez zaangażowanie w działalność społeczną, w wychowanie młodzieży, w pomoc osobom starszym;

— Teresa Susana Subieta Serrano, ambasador Boliwii przy Stolicy Apostolskiej, która złożyła listy uwierzytelniające.