· Watykan ·

Śp. kard. Antonios Naguib

 Śp. kard. Antonios Naguib  POL-005
01 czerwca 2022

Urodził się 18 marca 1935 r. w Samalut, w koptyjskiej eparchii Minya. W wieku 9 lat wstąpił do seminarium niższego w Kairze. Po seminarium wyższym w Tanta i w Maadi studiował od 1955 r. w Rzymie w Pontificio Collegio Urbano «de Propaganda Fide». 30 października 1960 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Minya. Początkowo był proboszczem w El-Fikryah w eparchii Minya, po czym został wysłany na dalsze studia do Rzymu. Od 1964 r. wykładał biblistykę w seminarium patriarchalnym w Maadi; także naukę społeczną Kościoła; współpracował z Towarzystwem Biblijnym Libanu przy nowym tłumaczeniu arabskim Nowego Testamentu. 26 lipca 1977 r. został wybrany na biskupa eparchii Minya; sakrę otrzymał 9 września. Na zawołanie wybrał słowa «Veritas — Caritas». Jednym z jego priorytetów była formacja kapłanów. Przekonany o znaczeniu placówek edukacyjnych dla wychowania do pokojowego współżycia, utworzył trzy szkoły katolickie, dla uczniów chrześcijańskich i muzułmańskich. Problemy zdrowotne zmusiły go do przerwania działalności pasterskiej od 2002 r. — zrezygnował z rządów w diecezji — do 2006 r., kiedy 30 marca został koptyjskim patriarchą Aleksandrii. 7 kwietnia tego roku Benedykt xvi udzielił mu «ecclesiastica communio». Pełnił m.in. funkcję przewodniczącego zgromadzenia generalnego katolickiej hierarchii Egiptu; był członkiem rady katolickich patriarchów Wschodu. 18 marca 2010 r., ze względu na wiek, złożył rezygnację z funkcji patriarchy; synod patriarchalny poprosił go jednak o dalsze jej pełnienie. Na konsystorzu 20 listopada 2010 r. Benedykt xvi kreował go kardynałem. Ostatecznie przestał piastować urząd patriarchy 12 stycznia 2013 r. Zmarł w nocy z 27 na 28 marca 2022 r. w Kairze.