· Watykan ·

Nominacje i decyzje papieskie

01 czerwca 2022

4 IV — Ojciec Święty mianował kanclerzem Papieskiej Akademii Nauk i Papieskiej Akademii Nauk Społecznych kard. Petera Turksona.

 

7 iv — Franciszek mianował członkiem Kongregacji ds. Duchowieństwa biskupa diecezji Limerick (Irlandia) Brendana Leahy’ego.

 

13 iv — Papież mianował członkami Papieskiej Akademii Nauk: prof. Zeresenaya Alemsegeda, paleoantropologa z Uniwersytetu Chicagowskiego (Stany Zjednoczone); prof. Stanleya Bena Prusinera, biochemika i neurobiologa, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w 1997 r., dyrektora Institute for Neurodegenerative Diseases na Uniwersytecie Kalifornijskim (Stany Zjednoczone);

— Ojciec Święty mianował członkiem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych prof. Emilce Cudę, argentyńską teolog, sekretarz Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.

 

22 iv — Ojciec Święty przyjął rezygnację biskupa pomocniczego opolskiego Pawła Stobrawy.

 

23 iv — Ojciec Święty mianował prefektem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka kard. Michaela Czernego, dotychczasowego prefekta ad interim tejże dykasterii;

— Papież mianował sekretarzem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka s. Alessandrę Smerilli fma , dotychczas sekretarz ad interim tej dykasterii.

— Papież mianował podsekretarzem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, odpowiedzialnym za Sekcję Migrantów i Uchodźców oraz projekty specjalne, o. Fabia Baggia cs , dotychczas podsekretarza Sekcji Migrantów i Uchodźców tejże dykasterii.

— Ojciec Święty mianował sekretarzem sekcji doktrynalnej Kongregacji Nauki Wiary ks. prał. Armanda Mattea, dotychczas zastępcę podsekretarza tejże dykasterii.

— Ojciec Święty mianował sekretarzem sekcji dyscyplinarnej Kongregacji Nauki Wiary ks. Johna Josepha Kennedy’ego, dotychczas kierownika biura tej kongregacji.

 

26 iv — Papież mianował abpa Laurenta Ulricha, dotychczasowego metropolitę Lille (Francja), arcybiskupem metropolitą Paryża.

 

29 iv — Ojciec Święty potwierdził wybór o. Francesca Pattona ofm na kustosza Ziemi Świętej, dokonany przez Definitorium Generalne Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów.

 

30 iv — Papież mianował członkami Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. José Tolentina de Mendonçę, archiwistę i bibliotekarza Świętego Kościoła Rzymskiego, oraz Josepa Àngela Saiza Menesesa, arcybiskupa Sewilli (Hiszpania).

— Ojciec Święty mianował kierownikiem biura Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia ks. João Wilkesa Rebouçasa Chagasa, dotychczas urzędnika tej dykasterii.