· Watykan ·

Śp. kard. Luigi De Magistris

 Śp. kard. Luigi De Magistris  POL-003
13 kwietnia 2022

Urodził się 23 lutego 1926 r. w Cagliari na Sardynii (Włochy). Po ukończeniu studiów humanistycznych odbył formację w Papieskim Wyższym Seminarium Duchownym Rzymskim. Święcenia przyjął 12 kwietnia 1952 r. Przez pierwszy rok pełnił posługę w rzymskim seminarium, następnie na Sardynii, gdzie pracował również w trybunałach kościelnych — diecezjalnym i regionalnym. Od 1957 r. w Rzymie pełnił funkcję sekretarza Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, następnie pracował w Kongregacji Świętego Oficjum (obecnie Nauki Wiary), w Radzie ds. Publicznych Kościoła i w Penitencjarii Apostolskiej, której regensem został w 1979 r. 6 marca 1996 r. Jan Paweł ii mianował go biskupem tytularnym diecezji Nova. Sakrę przyjął 28 kwietnia tego samego roku. Na zawołanie biskupie wybrał słowa: «Iuste iudica proximo». 22 listopada 2001 r. został podniesiony do rangi arcybiskupa i mianowany propenitencjarzem większym. W 2003 r. ze względu na wiek zrezygnował z pełnionych funkcji, kontynuował jednak posługę duszpasterską w rzymskich parafiach. W 2010 r. wrócił do rodzinnego miasta, gdzie dalej pełnił posługę spowiednika. Na konsystorzu 14 lutego 2015 r. Papież Franciszek podniósł go do godności kardynalskiej. W Kurii Rzymskiej był członkiem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, Kongregacji ds. Duchowieństwa oraz Papieskiej Komisji «Ecclesia Dei». Zmarł 16 lutego 2022 r. w Cagliari, kilka dni przed ukończeniem 96. roku życia.