· Watykan ·

Kronika

 Kronika  POL-003
13 kwietnia 2022

1 II — Został opublikowany list Ojca Świętego do kard. Gianfranca Ravasiego, przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury, z okazji xxv publicznego posiedzenia Akademii Papieskich, zorganizowanego przez Papieską Rzymską Akademię Archeologiczną i Papieską Akademię Cultorum Martyrum.

2 ii — Audiencja generalna w Auli Pawła vi * Został opublikowany list Papieża do Jolanty Szpilarewicz, przewodniczącej Światowej Konferencji Instytutów Świeckich, z okazji 75. rocznicy opublikowania konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia * Ojciec Święty odprawił Mszę św. w Bazylice Watykańskiej w święto Ofiarowania Pańskiego i xxvi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

3 ii — Papież przyjął na audiencji kierowników i pracowników Inspektoratu Bezpieczeństwa Publicznego w Watykanie.

4 ii — Zostało opublikowane papieskie przesłanie na Międzynarodowy Dzień Ludzkiego Braterstwa * Franciszek przyjął na audiencji przedstawicieli włoskiej fundacji «Dom Ducha i Sztuki», która zajmuje się pomocą osobom ubogim i żyjącym w trudnych warunkach. Wsparcie polega m.in. na angażowaniu ich w projekty artystyczne i warsztaty rękodzielnicze * Papież mianował arcybiskupem metropolitą Glasgow (Szkocja) bpa Williama Nolana, dotychczas ordynariusza diecezji Galloway.

5 ii — Ojciec Święty przyjął na audiencji przedstawicieli Krajowego Stowarzyszenia Gmin Włoskich * Po otrzymaniu informacji o zamachu terrorystycznym na obóz dla uchodźców w Demokratycznej Republice Konga, do którego doszło 2 lutego, Sekretarz Stanu kard. Pietro Parolin przesłał w imieniu Ojca Świętego telegram kondolencyjny do prezydenta tego kraju. W wyniku zamachu zginęło około 60 osób.

6 iiAnioł Pański.

7 ii — Ojciec Święty przyjął na audiencji prezydenta Słowenii Boruta Pahora * Franciszek przyjął na audiencji wspólnotę Papieskiego Seminarium Lombardzkiego w Rzymie.

8 ii — Zostało opublikowanie przesłanie Ojca Świętego z okazji Światowego Dnia Modlitwy i Refleksji poświęconej Walce z Handlem Ludźmi * Został opublikowany list Papieża seniora Benedykta xvi w sprawie raportu na temat nadużyć w archidiecezji Monachium i Fryzyngi.

9 ii — Audiencja generalna w Auli Pawła vi * Papież mianował ks. prał. Simone Rennę podsekretarzem Kongregacji ds. Duchowieństwa.

10 ii — Papież przyjął na audiencji audytora generalnego Alessandra Cassinisa Righiniego * Zostało opublikowane przesłanie wideo Franciszka do uczestników webinaru na temat: «Światowy Dzień Chorego: znaczenie, cele i wyzwania», zorganizowanego przez Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka * Zostało opublikowane przesłanie Ojca Świętego z okazji 30. rocznicy wyboru Bartłomieja i na Ekumenicznego Patriarchę Konstatynopola * Z okazji 70-lecia «Ruchu dla Lepszego Świata» (Movimento per il Mondo Migliore) Papież Franciszek złożył życzenia jego członkom przesłaniu wideo. Ruch powstał we Włoszech pod koniec ii wojny światowej z inicjatywy włoskiego jezuity o. Riccarda Lombardiego.

11 ii — W związku z przygotowaniami do Jubileuszu Roku 2025 Franciszek skierował list do abpa Rina Fisichelli, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, powierzając mu organizację tego wydarzenia * We wspomnienie Matki Bożej z Lourdes Papież skierował przesłanie wideo do pielgrzymów, którzy przybyli do sanktuarium pod tym wezwaniem w argentyńskim El Challao * Papież przyjął rezygnację bpa Brendana Kelly’ego z kierowania diecezją Galway-Kilmac-duagh (Irlandia) i mianował na jego miejsce Michaela Gerarda Duignana, biskupa diecezji Clonfert, którą połączył unią in persona episcopi z diecezją Galway-Kilmacduagh * Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Dijon (Francja), Rolanda Minneratha, i mianował na jego miejsce biskupa pomocniczego Lille, Antoine’a Hérouarda.

12 ii — Ojciec Święty przyjął na audiencji członków dyrekcji generalnej Ruchu dla Lepszego Świata * Franciszek przyjął na audiencji Paola Ruffiniego, prefekta Dykasterii ds. Komunikacji * Papież mianował biskupem suburbikarnej diecezji Porto-Santa Rufina (Włochy) bpa Gianrica Ruzzę, ordynariusza diecezji Civitavecchia-Tarquinia oraz administratora apostolskiego Porto-Santa Rufina, łącząc obie diecezje unią in persona episcopi.

13 iiAnioł Pański.

14 ii — Został opublikowany list apostolski w formie motu proprio «Fidem servare», podpisany przez Ojca Świętego 11 lutego, modyfikujący wewnętrzną strukturę Kongregacji Nauki Wiary. W jej ramach będą działały dwie niezależne sekcje — doktrynalna i dyscyplinarna; każda z nich będzie miała odrębnego sekretarza, podlegającego bezpośrednio prefektowi * Franciszek przyjął na audiencji Octavia Errázuriza Gui-lisastiego, ambasadora Chile przy Stolicy Apostolskiej, który przybył z wizytą pożegnalną.

15 ii — Został opublikowany list apostolski w formie motu proprio «Competentias quasdam decernere», podpisany przez Papieża 11 lutego, zmieniający pewne przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Wprowadzone zmiany dotyczą przekazania pewnych kompetencji Kościołom lokalnym, których biskupi będą mogli podejmować działania w zakresie m.in. zarządzania seminariami, formacji kapłańskiej, redagowania katechizmów, bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody Stolicy Apostolskiej, która taką decyzję będzie musiała zatwierdzić.

16 ii — Audiencja generalna w Auli Pawła vi * Ojciec Święty mianował biskupem diecezji Le Puy-en-Velay (Francja) ks. Yves'a Baumgartena, dotychczas odpowiedzialnego za parafie w Pouilly-sous-Charlieu * Papież mianował biskupem pomocniczym diecezji Wysp Kanaryjskich (Hiszpania) ks. Cristóbala Déniza Hernándeza, dotychczas wikariusza generalnego tejże diecezji.

17 ii — Rano w Auli Pawła vi Papież otworzył prace międzynarodowego sympozjum na temat: «Ku fundamentalnej teologii kapłaństwa», zorganizowanego przez Kongregację ds. Biskupów oraz Centrum Badań i Antropologii Powołań * Ojciec Święty przyjął na audiencji członków francuskiego stowarzyszenia «Diaconie de la Beauté» (Diakonia Piękna), zrzeszającego artystów, m.in. muzyków, poetów i rzeźbiarzy, z okazji 10. rocznicy jego powstania.

18 ii — Ojciec Święty spotkał się z uczestnikami sesji plenarnej Kongregacji dla Kościołów Wschodnich; wcześniej przyjął na audiencji patriarchów i biskupów większych katolickich Kościołów Wschodnich * Papież przyjął na audiencji kard. Marcella Semerara, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, i upoważnił tę Kongregację do promulgowania pięciu dekretów * Franciszek mianował sekretarzem Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej prof. Emilce Cudę, dotychczasową kierownik biura tejże Komisji * Po otrzymaniu informacji o osunięciach ziemi i powodziach, spowodowanych ulewnymi deszczami w górskim regionie Rio de Janeiro watykański Sekretarz Stanu, kard. Pietro Parolin, przesłał w imieniu Ojca Świętego telegram kondolencyjny do bpa Gregória Paixã Neta, ordynariusza brazylijskiej diecezji Petrópolis * Po otrzymaniu informacji o zatonięciu hiszpańskiego statku rybackiego u brzegów wyspy Nowa Funlandia, na wschodzie Kanady, do którego doszło 15 lutego, kard. Pietro Parolin przesłał w imieniu Papieża telegram kondolencyjny do arcybiskupa Santiago de Compostela, Juliána Barria Barria.

19 ii — Papież przyjął na audiencji członków francuskiego stowarzyszenia «Voir Ensemble», zrzeszającego osoby niewidome i niedowidzące * Ojciec Święty przychylając się do prośby przedstawionej w imieniu Synodu Biskupów Kościoła Chaldejskiego przez kard. Raphaëla Louisa i Sako, zatwierdził zmianę tytułu «Chaldejskiego Patriarchatu Babilonu» na «Chaldejski Patriarchat Bagdadu» * Franciszek przyjął na audiencjach m.in. prezydenta Zambii, Hakainde Hichilemę, oraz ambasadora Włoch przy Stolicy Apostolskiej, Francesca Di Nitta, który złożył listy uwierzytelniające * Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Turynu oraz administratora apostolskiego diecezji Susy (Włochy), Cesare Nosiglii; mianował arcybiskupem Turynu oraz biskupem Susy ks. Roberta Repole. Jednocześnie Papież połączył obie diecezje unią in persona episcopi * Po otrzymaniu informacji o cyklonie, który przeszedł przez Madagaskar, powodując wiele ofiar śmiertelnych, watykański Sekretarz Stanu przesłał w imieniu Papieża telegram kondolencyjny do prezydenta Madagaskaru Andry’ego Rajoeliny.

20 iiAnioł Pański.

21 ii — Rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Kardynałów.

23 ii — Audiencja generalna w Auli Pawła vi.

24 ii — Kard. Pietro Parolin, watykański Sekretarz Stanu, wydał specjalne oświadczenie w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę * Zostało opublikowane papieskie orędzie na Wielki Post * Ojciec Święty mianował biskupem diecezji Massa Carrara-Pontremoli (Włochy) o. Maria Vaccariego, dotychczas wikariusza prowincjalnego Prowincji św. Antoniego Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów * Franciszek wziął udział w wirtualnym spotkaniu ze studentami uniwersytetów z Ameryki Północnej, Południowej i Środkowej.

25 ii — Papież przyjął na audiencji Aikaterini-Katię Georgiou, ambasador Grecji przy Stolicy Apostolskiej, która złożyła listy uwierzytelniające * Ojciec Święty udał się do ambasady Federacji Rosyjskiej przy Stolicy Apostolskiej.

26 ii — Franciszek przyjął delegację Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego * Papież spotkał się z przedstawicielami włoskiego Związku Strzelców Alpejskich.

27 iiAnioł Pański * Ojciec Święty odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

28 ii — Z okazji pierwszej rocznicy podróży apostolskiej do Iraku Papież przyjął na audiencji przedstawicieli obecnych w tym kraju Kościołów chrześcijańskich * Franciszek przyjął na audiencji rektora Wielkiego Meczetu w Paryżu, Chems-eddine Hafiza * Zostało opublikowane przesłanie wideo Ojca Świętego z okazji wręczenia Nagrody Zayeda, którą w tym roku uhonorowano króla Jordanii, Abdullaha ii , oraz jego małżonkę królową Ranię, a także haitańską organizację charytatywną fokal * Zostało opublikowane przesłanie prefekta ad interim Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, kard. Michaela Czernego, z okazji xv Dnia Chorób Rzadkich * Został opublikowany list do osób konsekrowanych, podpisany przez kard. João Braza de Aviza, prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, oraz José Rodrí-gueza Carballa, sekretarza tejże Kongregacji, zachęcający do modlitwy o pokój na Ukrainie.

2 iii — Audiencja generalna w Auli Pawła vi * Franciszek skierował przesłanie do wiernych z Brazylii w związku z rozpoczęciem 59. Kampanii Braterstwa, organizowanej tradycyjnie w okresie Wielkiego Postu przez Krajową Konferencję Biskupów Brazylii ( cnbb ). Temat tegorocznej Kampanii to «Braterstwo i edukacja» * Po południu kard. Pietro Parolin sprawował liturgię Środy Popielcowej w bazylice św. Sabiny na Awentynie. Przed Mszą św., po krótkiej modlitwie w bazylice św. Anzelma, kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, zakonnicy oraz wierni przeszli w procesji pokutnej do bazyliki św. Sabiny. Po Ewangelii kard. Parolin odczytał homilię przygotowaną przez Papieża Franciszka, który z powodu problemów zdrowotnych nie uczestniczył w liturgii.

4 iii — Ojciec Święty przyjął na audiencji przedstawicieli Włoskiej Ligi Walki z Rakiem z okazji 100-lecia jej istnienia * W Sali Konsystorza Pałacu Apostolskiego odbył się, pod przewodnictwem Ojca Świętego, Zwyczajny Konsystorz Publiczny w sprawie kanonizacji 3 błogosławionych: Tytusa Brandsmy, Marii Rivier, Marii od Jezusa (Caroliny Santocanale). Podczas konsystorza Papież ogłosił, że błogosławieni zostaną wpisani do rejestru świętych w niedzielę 15 maja 2022 r.

5 iii — Papież przyjął na audiencjach m.in.: o. Carlosa Alberta Trovarellego, ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych; Nina Savellego, prezesa Watykańskiego Funduszu Emerytalnego; ambasadora Portugalii przy Stolicy Apostolskiej, Domingosa Teixeirę de Abreu Fezasa Vitala, który złożył listy uwierzytelniające * Franciszek spotkał się z przedstawicielami włoskiego stowarzyszenia «Projekt Agaty Smeraldy», zajmującego się promowaniem a-dopcji na odległość * Ojciec Święty mianował biskupem Caltanisetty (Włochy) o. Sabina Iannuzziego ofm , dotychczas wikariusza biskupiego ds. życia konsekrowanego archidiecezji Benewentu oraz rektora bazyliki Zwiastowania Naj-świętszej Maryi Panny i św. Antoniego w Vitulano.

6 iiiAnioł Pański.

7 iii — Rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne Papieża i Kurii Rzymskiej * W Bazylice św. Piotra odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego kard. Agostina Cacciavillana. Mszy św. przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego, kard. Giovanni Battista Re. Na zakończenie Eucharystii Papież Franciszek poprowadził obrzęd Ultima Commendatio i Valedictio.

8 iii — Kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, odbył rozmowę telefoniczną z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem * Papież skierował przesłanie do uczestników Międzynarodowej Konferencji Międzyuczelnianej na temat: «Kobiety Doktorzy Kościoła i Patronki Europy w dialogu z dzisiejszym światem», odbywającej się na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana.

9 iii — Papież przyjął rezygnację ordynariusza Nicei (Francja), bpa André Marceau, i mianował na jego miejsce bpa Jeana-Philippe’a Naulta, dotychczas ordynariusza diecezji Digne.

10 iii — Ojciec Święty mianował biskupem koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Zbigniewa Zielińskiego, dotychczas biskupa pomocniczego gdańskiego * Papież przyjął rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej bpa Jana Szkodonia * Papież mianował biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej ks. Macieja Małygę, dotychczas wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów.

11 iii — Franciszek mianował biskupem pomocniczym diecezji Szombathely (Węgry) ks. Benedeka Szabolcsa Fekete, dotychczas kanclerza kurii i proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szombathely.

12 iii — W Auli Błogosławieństw Pałacu Apostolskiego Ojciec Święty przewodniczył inauguracji 93. roku sądowego Trybunału Państwa Watykańskiego * Papież przyjął na audiencji o. Massima Fusarellego, ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych * Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Pesaro (Włochy) Piera Cocci i mianował na jego miejsce ks. Sandra Salvucciego, wykładowcę teologii moralnej w Istituto Teologico Marchigiano * Po południu w kościele Il Gesù w Rzymie Papież uczestniczył we Mszy św. z okazji 400. rocznicy kanonizacji św. Teresy z Avili, św. Ignacego z Loyoli, św. Franciszka Ksawerego, św. Filipa Neri oraz św. Izydora Oracza. Liturgii przewodniczył generał Towarzystwa Jezusowego o. Artur Sosa.

13 iiiAnioł Pański.

14 iii — Papież przyjął na audiencjach m.in.: premiera Słowacji Eduarda Hegera; ministra spraw zagranicznych Łotwy Edgarsa Rinkēvičsa; przeora generalnego Zakonu św. Augustyna o. Alejandra Morala Antóna * Franciszek spotkał się z członkami włoskiego stowarzyszenia «Anima per il sociale nei valori d’impresa», promującego wśród lokalnych przedsiębiorstw kulturę społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

16 iii — Audiencja generalna w Auli Pawła vi * Wieczorem w Bazylice Watykańskiej kard. Pietro Parolin przewodniczył Mszy św. w intencji pokoju na Ukrainie. Uczestniczyli w niej członkowie korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej * Papież, za pośrednictwem połączenia wideo, odbył rozmowę z patriarchą moskiewskim Cyrylem.

17 iii — Franciszek przyjął na audiencjach m.in. szejka Mowafaqa Tarīfa, zwierzchnika wspólnoty druzów w Izraelu; Pierpaola Bombardieriego, sekretarza generalnego Włoskiej Unii Pracy * Papież spotkał się z uczestnikami 56. Kapituły Generalnej Zakonu Augustianów Rekolektów.

18 iii — Z okazji otwarcia Europejskich Katolickich Dni Społecznych, odbywających się w Bratysławie w dniach 17-20 marca, Ojciec Święty skierował przesłanie do ich uczestników * Papież przyjął na audiencjach: Maríę Isabel Celaá Diéguez, ambasador Hiszpanii przy Stolicy Apostolskiej, która złożyła listy uwierzytelniające; Thierry’ego Lavita, burmistrza Lourdes; przedstawicieli Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim; uczestników międzynarodowego kongresu zorganizowanego przez watykańską Fundację «Gravissimum Educationis»; uczestniczki Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Doroty, założonego przez św. Paulę Frassinetti * Franciszek skierował przesłanie wideo do uczestników Kongresu Edukacji Religijnej, zorganizowanego pod patronatem archidiecezji Los Angeles, który odbywał się w dniach 18-20 marca pod hasłem: «Żywe wody nadziei».

19 iii — Ojciec Święty ogłosił konstytucję apostolską Praedicate evangelium o Kurii Rzymskiej oraz jej służbie Kościołowi i światu, która wejdzie w życie 5 czerwca * Papież skierował list do ks. Tullia Locatellego, przełożonego generalnego Zgromadzenia św. Józefa, z okazji 150. rocznicy jego założenia * Ojciec Święty przyjął na audiencjach: przedstawicieli Suwerennego Zakonu Maltańskiego; dzieci z włoskiego chóru «Piccolo Coro dell’Antoniano» oraz chórów «Galassia dell’Antoniano» * Franciszek mianował nowych członków zwyczajnych Papieskiej Znamienitej Akademii Sztuk Pięknych i Literatury Mistrzów przy Panteonie * Po południu Papież udał się do rzymskiego Szpitala Pediatrycznego Dzieciątka Jezus, by odwiedzić leczone tam dzieci z Ukrainy.

20 iiiAnioł Pański.

21 iii — Papież przyjął na audiencjach m.in.: prezydenta Libanu Michela Aouna; przełożonego generalnego Zgromadzenia Misji (lazarystów) o. Tomaža Mavricia; przeora Wspólnoty Taizé brata Aloisa; przedstawicieli włoskiej organizacji chrześcijańskiego wolontariatu «Ho avuto sete» (Byłem spragniony) * Zostało opublikowane przesłanie Ojca Świętego, podpisane przez kard. Pietro Parolina, z okazji ix Światowego Forum Wody, odbywającego się w stolicy Senegalu, Dakarze, w dniach 21-26 marca.

22 iii — Po otrzymaniu informacji o katastrofie lotniczej w Guangxi w Chinach, w której zginęły 132 osoby, kard. Pietro Parolin przesłał w imieniu Ojca Świętego telegram kondolencyjny do przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga.

23 iii — Audiencja generalna w Auli Pawła vi * Został opublikowany list Ojca Świętego do biskupów całego świata w związku z Aktem Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi całej ludzkości, a zwłaszcza Rosji i Ukrainy.

24 iii — Papież przyjął na audiencji ambasador Ekwadoru, Alicię de Jesús Vegę Crespo, która złożyła listy uwierzytelniające. Spotkał się także z: delegacją Izby Handlowej z Crotone (Włochy); uczestnikami Konferencji Generalnej Zgromadzenia Braci Szkolnych Marystów; uczestniczkami spotkania zorganizowanego przez stowarzyszenie «Włoskie Centrum Kobiet».

25 iii — Franciszek przyjął na audiencjach m.in.: uczestników 32. kursu na temat forum wewnętrznego, zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską; członków Stowarzyszenia Rodziców Jezuitów z Hiszpanii * Po południu w Bazylice Watykańskiej zostało odprawione nabożeństwo pokutne, na zakończenie którego Ojciec Święty odczytał akt poświęcenia ludzkości, a zwłaszcza Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi.

26 iii — Ojciec Święty przyjął na audiencjach m.in.: prezydenta Burundi Evariste Ndayishimiye; uczestniczki 20. Kapituły Generalnej Instytutu Córek Najświętszej Maryi Panny dell’Orto; przedstawicieli włoskich użytkowników cb -radia.

27 iiiAnioł Pański.

28 iii — Papież przyjął na audiencji abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski * Franciszek spotkał się na audiencjach z dwiema delegacjami rdzennej ludności Kanady: Métis National Council oraz Inuit.

30 iii — Audiencja generalna w Auli Pawła vi * Papież mianował o. Jeana-Marca Micasa pss biskupem diecezji Tarbes i Lourdes (Francja).

31 iii — Papież przyjął na audiencji delegację rdzennej ludności Kanady.